Brister i redovisningen av Reumatikerförbundets ekonomi

Reumatikerförbundets redovisning av sin ekonomi har stora brister. Men förbundet har inte använt pengar på fel sätt, och bryter inte heller mot de regler som gäller för så kallade 90-konton. Det framgår av den granskning som revisionsbyrån KPMG genomfört. 

När Reumatikerförbundet i mitten av februari inte kunde svara tydligt på kritiska frågor om sin ekonomi från DN och andra medier gav förbundet revisionsbyrån KPMG i uppdrag att granska hur förbundet använder och redovisar sina medel. Granskningen omfattade också frågor om förmånsbeskattning av bland annat den övernattningslägenhet i Stockholm som förbundsordförande Anne Carlsson disponerar i sitt uppdrag. Anne Carlsson är bosatt i Karlstad. På en presskonferens på torsdagen redovisade KPMG sin granskning. Redovisningen visar bland annat att:

  • KPMG:s uppfattning är att förbundet inte har gjort rätt avseende den lägenhet som ordförande har haft tillgång till då ordförande övernattat i Stockholm. Lägenheten skulle ha redovisats som beskattningsbar förmån, vilket inte har skett.
  • Ingenting i KPMG:s analys tyder på att Reumatikerförbundet har överskridit den gräns på maximalt 25 procents omkostnader i relation till intäkter som gäller för 90-konton.
  • Ingenting i KPMG:s analys tyder på att Reumatikerförbundet har använt sina medel till annan verksamhet än vad som ryms inom Reumatikerförbundets ändamål. Detta gäller även de insamlade medlen till Reumatikerfonden, som är en del av Reumatikerförbundet.
  • Reumatikerförbundets sätt att bokföra och redovisa kostnader är bristfällig. Årsredovisningen för 2011 innehåller också felaktigheter. KPMG rekommenderar att förbundet åtgärdar dessa brister.
  • Eftersom Reumatikerfonden är en del av Reumatikerförbundets kapital gäller reglerna för 90-konton Reumatikerförbundet som helhet, och inte Reumatikerfonden isolerat. Om man ändå tittar på Reumatikerfonden isolerat så utgjorde insamlings- och administrationskostnaderna 35 procent av fondens totala intäkter 2011. För att minska risken för missförstånd rekommenderar KPMG dock Reumatikerförbundet att djupare analysera Reumatikerfondens insamlings- och administrationskostnader och överväga möjligheten att på sikt sänka dessa så att de i framtiden understiger 25 procent. 

– Det känns skönt att ha svart på vitt att inga pengar har försvunnit. Samtidigt är jag olycklig över att mina och Reumatikerförbundets misstag när det gäller förmånsbeskattning har inneburit fokus på dessa frågor i stället för på Reumatikerförbundets viktiga arbete, säger Anne Carlsson, förbundsordförande.

– Vi tar till oss av alla KPMG:s rekommendationer och kommer nu att arbeta hårt för att åtgärda de brister som har påpekats. Vi kommer att förändra och förbättra våra ekonomiska rutiner. Vi har gett KPMG ett tilläggsuppdrag att ytterligare se över alla förmåner för samtliga anställda och förtroendevalda. Vi kommer också att gå vidare och analysera omkostnaderna för Reumatikerfonden ytterligare, säger Magdalena Olsson, generalsekreterare.

Se hela presskonferensen här

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler