Det är inte rimligt med en kostnad på 90 miljarder!

Reumatikerförbundet delar Smärtläkarföreningens och Svenskt Smärtforums åsikt om att vården av personer med långvarig smärta är otillräcklig. En nationell smärtplan är ett bra initiativ, men det behövs mer forskning. Reumatikerförbundet har därför satsat 10 miljoner kronor för att stärka forskning och öka kunskapen om långvarig smärta, men nu måste regeringen ta ett nationellt ansvar.


- Långvarig och generaliserad smärta är ett oerhört stort problem för våra medlemmar som har sjukdomar i rörelseorganen. Regeringens rehabiliteringsmiljard har varit ett lovvärt initiativ, men det behövs mer. Den totala samhällskostnaden för smärta är på 90 miljarder, då är det inte rimligt med en indirekt kostnad på mer än 50 miljarder. Vi vill nu se en ordentlig satsning i kommande forskningsproposition. Vi har tagit vårt ansvar, nu måste regeringen ta sitt, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet. 

 
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet
Tel: 070-522 25 65
E-post: anne.carlsson@reumatikerforbundet.org

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler