Efter omröstning i Stockholms läns landsting stoppas vårdval reumatologi

Idag har en majoritet av landstingsfullmäktiges ledamöter i Stockholms län röstat för att stoppa vårdval reumatologi. Det är ett beslut som välkomnas av många, däribland Reumatikerförbundet.

- Det finns en samstämmighet hos patientförbund, reumatologer och forskare i synen på vårdval reumatologi. Det är en kraftfull signal som en majoritet i landstingsfullmäktige har lyssnat till och därför röstat för att stoppa. Det gläder oss oerhört, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Idag finns 265 reumatologer på landets kliniker, men behovet är nästan det dubbla för att klara befolkningsökningen och pensionsavgångar. Ett vårdval som ökar ojämlikheten för personer med reumatiska sjukdomar i hela landet bidrar till sämre tillgång till vården för majoriteten av alla personer med reumatiska sjukdomar.

- Få politiska förslag påverkar tillgången till reumatologisk vård i hela landet så mycket som vårdval reumatologi skulle göra om det infördes till Stockholms län. När vi jämförde med andra vårdval såg vi att specialistläkarna i högre omfattning flyttade till Stockholm, med följden att vården blev ännu mer ojämlik i landet, säger Lotta Håkansson.

Vårdval reumatologi är inte det enda sättet att uppnå valfrihet i vården.

- Faktum är att valfriheten bibehålls när vårdvalet inte införs. Skillnaden är att landstinget nu måste upphandla enligt lagen om offentlig upphandling. De patienter som uppsöker privatreumatolog kan känna sig trygga med att de också fortsättningsvis kommer kunna göra det, säger Lotta Håkansson.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler