Endast ett landsting lever upp till nationella vårdgarantin

Endast ett landsting klarar av att leverera reumatologisk vård i tid, tätt följt av flera landsting. Det visar en granskning som Reumatikerförbundet har gjort, och är baserad på senast tillgängliga statistik från nationella väntetidsdatabasen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Reumatikerförbundets granskning visar att för den reumatologiska specialistvården förklaras inte skillnaderna mellan landstingen av ojämlikhet mellan stora och små landsting.

– Att en del mindre landsting och regioner som Kalmar län och Dalarna klarar att ge vård i tid samtidigt som en stor region som Skåne inte gör det signalerar att skillnaderna kan bero på politiska prioriteringar, säger Lotta Håkansson , ordförande i Reumatikerförbundet.

Väntetider till planerad vård regleras av den nationella vårdgarantin. I den framgår att den planerade specialiserade vården ska erbjuda ett första besök till läkare inom 90 dagar från det att beslut tagits om att vård ska ske.

– Det är ett stort problem att var tredje patient i Jönköpings län och Norrbottens län får vänta längre än 90 dagar på reumatologisk vård. Vi vill veta vad ansvariga landstingsråd gör för att personer som väntar ska få vård inom vårdgarantins gränser, säger Lotta Håkansson .

Tabellerna visar andel (%) första besök som genomförts inom 90 dagar i reumatologisk vård i varje landsting och region. Statistik från 2016.

Topp tio bästa

1Landstinget i Kalmar län100
2Region Dalarna99,9
3Stockholms läns landsting99
4Västra Götalandsregionen98,9
5Region Örebro län98,7
6Region Västmanland98,6
7Region Gotland98,3
8Region Östergötland96,6
9Landstinget i Värmland96
10Landstinget Blekinge95,3
Botten tio sämsta
1Region Jönköpings län60
2Region Norrbotten67,1
3Västerbottens läns landsting84,5
4Landstinget Västernorrland86,5
5Region Skåne88,7
6Region Uppsala91
7Region Jämtland Härjedalen92,5
8Region Kronoberg93,4
9Landstinget Sörmland93,9
10Region Gävleborg94,1

Faktaruta: Över en miljon personer i Sverige har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Tidig diagnos är viktigt för att bromsa sjukdomsförloppet och förebygga skada. Att söka hjälp tidigt är därför betydelsefullt. Källa: Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 48 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler