Ett lyft för oss patienter

Reumatikerförbundet välkomnar överenskommelsen mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting om att knyta forskning och vård närmare varandra och göra Sverige och i detta fall Stockholm till ledande inom klinisk forskning. Ett "nytänkande" som troligtvis kommer att leda till bättre vård och behandling för oss patienter.

- Vi är positiva till beskedet, säger Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet. Den kliniska forskningen är avgörande för att kunna bedriva en sjukvård av hög kvalité och för utvecklingen av behandlingsmetoder och läkemedel som personer med reumatiska sjukdomar behöver. 

 

- Flera av de förbättringsförslag som presenterades idag fanns med i vårt remissvar till utredningen om den kliniska forskningen, ”Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården”. Vår förhoppning är att även användandet av biobanker och kvalitetsregister nu ska nå sin fulla potential. Att den kliniska forskningen kommer hela sjukvården till del och att samarbetet mellan sjukvården, akademin, industrin samt patientföreningarna ökar. Det skulle gynna alla parter framförallt oss patienter, som varje dag är i behov av att ännu mer kunskap om våra sjukdomar forskats fram, säger Anne.

 

Mer information:
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet
Tel: 070-522 25 65
E-post: anne.carlsson@reumatikerforbundet.org

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler