Hur tänkte du nu Ulf Kristersson?

Reumatikerförbundet reagerar kraftigt på socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons uttalande i SVT den 19 maj där han anser att man borde höja pensionsåldern avsevärt, men bara för de som vill. Detta ligger helt i linje med vad statsministern tidigare har sagt, om att folk borde jobba tills de blir 75 år. Det är tvärtemot vad svenska folket tycker!

 

 

Reumatikerförbundet håller med om att vi kan behöva hitta andra lösningar för att finansiera vår välfärd i framtiden, men att det nödvändigtvis inte behöver ske genom att höja pensionsåldern. Vi representerar drygt en miljon svenskar som har någon form av reumatisk sjukdom såsom ledgångsreumatism, inflammatorisk ryggsjukdom, artos och fibromyalgi, samt de övriga 80 diagnoser som finns i vårt förbund.

 –  Kristersson vill skapa en slags fattigfattigpensionär som ska leva på smulor och allmosor från de som lyckats vara friska ett helt yrkesliv och har tjänat ihop en bra pension. Det säger Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet.

 –  Kristersson borde dessutom fundera på vad han kan göra för alla dem som idag inte orkar jobba tills de uppnår pensionsåldern. Vi har inte ens en medicinsk rehabilitering som fungerar idag säger Anne Carlsson.

Anne Carlsson är dessvärre inte ensam om att varna för ökade klyftor om regeringens förslag blir verklighet. Även professor Hugo Westerlund varnar i SvT för detta. Han säger att risken är att klyftorna mellan de som har god hälsa och de som inte har det kommer att öka.

Reumatikerförbundet anser att Kristersson har en förfelad bild av hur det ser ut både på arbetsmarknaden men också hur sjukligheten eller ohälsan hos den svenska befolkningen ser ut. Nämligen att enligt Försäkringskassans egen statistik är en tredjedel av de som är sjukskrivna personer med psykisk ohälsa, en tredjedel är personer med sjukdomar i rörelseorganen – det vill säga många av våra medlemmar. Och den sista tredjedelen består av alla övriga.

 –  Vi som har en kronisk reumatisk sjukdom vilken kräver livslång vård- och behandling kommer inte att kunna jobba tills vi blir 75 år, säger Anne Carlsson.

De som i realiteten kommer att orka att arbeta längre är välutbildade och välavlönade människor som har jobb med stor flexibilitet och möjlighet att själv styra sin arbetsdag. Och som är friska. Den situationen gäller inte för människor med kroniska sjukdomar.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler