​Involvera patienter i framtagandet av producentoberoende information om biosimilarer

I årets regleringsbrev från regeringen har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket fått i uppgift att ta fram producentoberoende information om biosimilarer.

Reumatikerförbundet ser utvecklingen med fler behandlingsalternativ som väldigt positiv. Att det nu kommer nya biologiska läkemedel, biosimilarer, som ger lika goda behandlingsresultat och som dessutom är billigare är givetvis bra. Av kostnadsskäl väljer landsting att successivt byta ut patienternas biologiska originalläkemedel mot biosimilarer.

- Det är särskilt viktigt att patienter som står inför ett byte från ett biologiskt originalläkemedel till en biosimilar får opartisk information om läkemedlet. Om patienten uppfattar informationen som partisk rubbas förtroendet till vården, säger Hans Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Producentoberoende information har Reumatikerförbundet efterfrågat sedan det blev uppenbart att den information som finns om biosimilarer i huvudsak kommer från de läkemedelsföretag som producerar dessa läkemedel.

- Regeringens initiativ är lovvärt, men det kommer verkligen i elfte timmen. Landstingen har redan påbörjat byten och det märker vi på de signaler som vi får från patienter som berättar om hur de upplevde sina byten. Vi vill poängtera hur viktig patienternas medverkan är i framtagandet av den här informationen. Vi hoppas att båda myndigheterna förstår värdet av att involvera patienterna, säger Hans Håkansson.

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta: Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, tel 070 190 35 60, e-post: nina.unesi@reumatikerförbundet.org

Om biosimilarer

En biosimilar är ett läkemedel som är en kopia av ett redan godkänt biologiskt läkemedel, men som inte är identiskt till utseende och struktur. Kopian och originalet får inte skilja sig åt i fråga om säkerhet och effekt vid behandling av patienter. Eftersom forsknings- och utvecklingskostnaden för kopian är lägre jämfört med originalet är kopian vanligtvis billigare. (Källa: Läkemedelsverket)

Om uppdraget i regleringsbrevet:

”Producentoberoende information om biosimilarer

TLV ska tillsammans med Läkemedelsverket, utifrån sina respektive verksamhetsområden, ta fram kunskapsunderlag till vården rörande biosimilarer och hur de kan användas på bästa sätt i vården. Kunskapsunderlagen ska innehålla aktuell information om biosimilarer som belyser deras effekt, säkerhet och kliniska användning och där det är möjligt och relevant i relation till motsvarande originalläkemedel. Syftet är att vården ska få tillgång till relevant producentoberoende kunskapsunderlag och stöd kring biologiska läkemedel på ett lättillgängligt sätt. På så sätt kan en mer kostnadseffektiv användning av läkemedel där det finns konkurrens i form av biosimilarer stimuleras. För att uppnå detta ska TLV även tillhandahålla information om skillnader i kostnader mellan dessa läkemedel till beslutsfattare i vården. TLV ska, för båda myndigheters räkning, redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2017.”

Om Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Vi företräder Sveriges närmare två miljoner personer som har artros, annan reumatisk sjukdom och fibromyalgi. Reumatikerförbundet bildades för 70 år sedan och har sedan dess arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom, artros och övriga sjukdomar i rörelseorganen, samt med att påverka beslutsfattare för en bättre vård och behandling på alla nivåer. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler