Jag gör dig frisk, sa Försäkringskassan

En genomgång som Ekot har gjort visar att i statistik från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen räknas den som nekats sjukpenning och sjukersättning på deltid, som att de är i arbete.

Det innebär att de som är sjuka ses som att de är tillbaka i arbete. I siffrorna som ligger till underlag för politiska beslut försvinner alltså informationen om människors verkliga situation. 

-          Detta är något som Reumatikerförbundet beskrivit gång på gång. De rådande reglerna inom sjukförsäkringen ställer en stor grupp kroniskt sjuka utanför systemet. De får klara sig på sin kvartstid eller halvtid. Har de även oturen att bli arbetslösa kan det innebära att de inte heller är berättigade A-kassa, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

-          Nu får det vara nog, jag kommer att kontakta den parlamentariska socialförsäkringsutredningen och socialförsäkringsutskottet för att påtala dessa uppenbara brister, säger Anne Carlsson.

Detta system är inte värdigt i ett välfärdsland som Sverige.

Anne Carlsson
Ordförande
Reumatikerförbundet
070-522 25 65

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler