Klokt av Hägglund att utse Göran Stiernstedt

Reumatikerförbundet som representerar mer än en miljon människor med sjukdomar i rörelseorganen vill gratulera Göran Hägglund till det kloka beslutet att utse Göran Stiernstedt som nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

– Vi hoppas och tror att vi som Sveriges största patientorganisation kan få möjlighet att delge våra synpunkter på hur såväl hälso- och sjukvård som organisation kan bli effektivare men också hur byråkratin kan minska, hur logistisken kan förbättras för att tiden för det enskilda patientmötet kan ökas, säger Anne Carlsson ordförande Reumatikerförbundet.

Vi kan även komma med förslag på hur andra personalkategorier kan utföra arbetsuppgifter som andra gör idag. Ett exempel är att utnyttja våra sjukgymnaster mer effektivt för att exempelvis diagnostisera en inflammatorisk rygg.

– Detta kan vi därför att vi som själva lever varje dag med våra sjukdomar vet bäst hur det är att leva med just den sjukdomen och vad som då krävs av vården, fortsätter Anne Carlsson ordförande Reumatikerförbundet.

Reumatikerförbundet har tidigare kommenterat regeringens satsning i budgeten för personer med kronisk sjukdom och vi vill återigen påpeka att vi anser att det är viktigt att satsningen kommer de personer som har de största ohälsotalen till del.

– Det handlar då om personer med sjukdomar i rörelseorganen och om personer med psykiska funktionsnedsättningar. Och det är de som också kostar mest för samhället i form av resurser men också ett oerhört stort lidande, avslutar Anne Carlsson.

Slutligen vill vi önska Göran Stienstedt lycka till med detta viktiga uppdrag. 

 

Publicerad 

 2013-10-10 17:41 CEST

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler