Lägenhetskostnad för förbundsordförande borde ha förmånsbeskattats

Vid en intern genomgång har det visat sig att kostnaden för den lägenhet som Reumatikerförbundets förbundsordförande Anne Carlsson disponerar på förbundets bekostnad borde ha förmånsbeskattats. Så har inte skett, och därför ska nu Reumatikerförbundet ta kontakt med Skatteverket.

 

Reumatikerförbundet äger två bostadsrättslägenheter i Stockholm, varav den ena används av förbundsordförande Anne Carlsson när hon arbetar i Stockholm. Anne Carlsson är bosatt i Karlstad. Både Reumatikerförbundet och Anne Carlsson borde ha redovisat kostnaden för lägenheten till Skatteverket som en löneförmån.

– Jag borde självklart ha tagit reda på vilka skatteregler som gäller. Att jag och Reumatikerförbundet inte har gjort korrekta redovisningar är mycket allvarligt och ska omedelbart rättas till. Jag är oerhört ledsen för den förtroendeskada som detta kan orsaka Reumatikerförbundet och vårt viktiga arbete. Vi kommer nu se över alla våra rutiner, bland annat med extern hjälp, säger förbundsordförande Anne Carlsson

 

Eva-Maria Dufva, pressekreterare
Tel: 070 – 629 58 08

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler