Lång väntan för många med reumatisk sjukdom

Sök vård om du har ont i kroppen. Det uppmanar Reumatikerförbundet till i samband med den Internationella reumatikerdagen den 12 oktober.

Reumatikerförbundet har nyligen genomfört en patientundersökning för att kartlägga hur det är leva med psoriasisartrit, eller psoriasis och ledbesvär utan att ha diagnosen psoriasisartrit. Resultatet visar att den genomsnittliga väntetiden för att få en diagnos är 3,5 år.

- Det är oacceptabelt, lång väntan kan leda till permanent ledförstörelse och vävnadsskador. Utan rätt diagnos och tidig behandling leder sjukdomarna till nedsatt livskvalitet och kan även påverka den fysiska prestationsförmågan, säger Lotta Håkansson, förbundsordförande i Reumatikerförbundet.

Tidigare patientundersökningar visar att det tar lång tid att få rätt diagnos även vid andra sjukdomar som ankyloserande spondylit, AS, och artros. Om behandling för en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna, reumatoid artrit, inleds inom tolv veckor efter första symtom kan ledförstörelsen minska, och chansen för att sjukdomen går i remission öka.

Majoriteten, 65 procent, av de som diagnostiserats med den inflammatoriska sjukdomen AS har väntat i över tre år på rätt diagnos. Så många som var tredje har väntat i över tio år.

För artros får de flesta som söker vård diagnos inom tre månader, men var femte patient får vänta längre än två år. Av de som får vänta längre än tio år är dubbelt så många kvinnor som män.

- Kunskap om omhändertagande, diagnos o behandling finns, men sprids inte och når inte ut i primärvården i tillräcklig omfattning, säger Lotta Håkansson.

I Sverige är cirka en miljon människor drabbade av reumatisk sjukdom. Det kan drabba människor i alla åldrar, barn, unga och vuxna.

Undersökningen om psoriasisartrit, PsA, är gjord i samarbete med Netdoktor och Psoriasisförbundet. Undersökningarna om AS och artros är gjorda i samarbete med Netdoktor.

Om kampanjen Du, ta kontakt Nu!

”Du, ta kontakt Nu” är temat för Reumatikerförbundets kampanj på Internationella reumatikerdagen. Kampanjens internationella namn "Don’t Delay, Connect Today", initierad av EULAR, European League Against Rheumatism, syftar till att lyfta behovet av tidig diagnostisering av reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar, och snabb tillgång till evidensbaserad behandling som kan förhindra ytterligare skador och lidande för individen och samhället.

Om Internationella reumatikerdagen 12 oktober

Internationella Reumatikerdagen, World Arthritis Day, grundades 1996 av Arthritis and Rheumatism International, ARI, och uppmärksammas varje år den 12 oktober runt om i hela världen. Mer information om de aktiviteter som Reumatikerförbundet, dess föreningar och distrikt genomför finns på Reumatikerförbundets hemsida www.reumatikerforbundet.org .

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler