Många arrangemang i Almedalen

Reumatikerförbundet medverkar i Almedalen med tre egna arrangemang som tar upp  primärvården och de nationella riktlinjerna. Det senare diskuteras utifrån två olika aspekter; nyttan för patienten och om det överhuvudtaget är möjligt att styra vården med riktlinjer. Därtill medverkar vi på ett tjugotal andra arrangemang såsom paneldebatter, workshops och utfrågningar. 

 

Under politikerveckan i Almedalen Visby arrangerar vi tre seminarier tillsammans med partners, samt medverkar på många andra. Nedan följer information om våra tre egna arrangemang och efter dessa ett axplock på andra seminarier som Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är inbjuden att medverka på. 

1.  Fysioterapeut direkt. Ger det bättre vård och resursutnyttjande i primärvården?

Vi arrangerar en workshop tillsammans med Fysioterapeuterna och SFAM. Den äger rum tisdagen den 1 juli kl. 11:00 - 13:00 på Tage Cervins gata 1-2 i Visby.

Rätt från början innebär att patienterna får bästa omhändertagande direkt med utgångspunkt från de symptom som de söker för. Detta effektiviserar vårdförloppet, ger nöjdare patienter och medarbetare och är ett hälsoekonomiskt smartare sätt att arbeta på.

Medverkande: Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna, Karin Träff Nordström, ordförande SFAM, Hans Karlsson, direktör SKL, Christina Johansson, fysioterapeut Brahehälsan. Staffan Olsson, läkare Brahehälsan, Dag Ström, moderator för seminariet och patientsäkerhetsstrateg Trivitalis, Jonas Andersson, folkpartistiskt regionråd Västra Götalandsregionen, Christer Engelhardt, socialdemokratisk riksdagsledamot socialutskottet, Pär Höglund, läkare och forskare, MMC Karolinska Institutet, Mari Lundberg, fysioterapeut, forskare, Fysioterapeuterna.

Två seminarier om nationella riktlinjer  

Under Almedalsveckan medverkar Reumatikerförbundet som medarrangör på två seminarier som handlar om de nationella riktlinjerna, men som tar upp frågan utifrån två skilda perspektiv. Varav det första ifrågasätter nyttan med dem.   

2. Nationella riktlinjer - effektiv styrning eller vårdens papperstiger?

Nationella riktlinjer finns för flera stora sjukdomsområden, däribland för rörelseorganens sjukdomar. Frågan är om dagens riktlinjer verkligen är den bästa grunden för att styra morgondagens sjukvård? 

Onsdagen den 2 juli kl 10:30-12:00 på Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården, Strandgatan 6.

Medverkande: Lars-Erik Holm, GD, Socialstyrelsen. Roger Molin, samordnare, Socialdepartementet. Hans Winberg, generalsekreterare, LHC. Anders Andersson, riksdagsledamot Socialutskottet, (KD). Meeri Wasberg, riksdagsledamot Socialutskottet, (S). Marie Morell, landstingsråd Östergötland, (M). Anders Henriksson, landstingsråd Kalmar, (S). Anna Ingmanson, kommittésekreterare, Regeringskansliet. Anne Carlsson, ordf, Reumatikerförbundet. Hasse Aro, journalist, Moderator. Elin Ericsson, centralstyrelsen, Sveriges Läkarförbund. Lena Furmark, statssekreterare (KD), Socialdepartementet.

3. Nationella riktlinjer - positiv effekt för patienten?

För fjärde året i rad bjuder vi in till ett symposium tillsammans med Svensk Reumatologisk Förening som mer konkret diskuterar genomförandet av det nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar, vilket äger rum under Almedalsveckan. 

Onsdagen den 2 juli kl. 15:00-16:30 med förmingel med tilltugg från kl. 14:30. Lokal: Burmeisters bakficka,  Tage Cervins gata 8 i Visby

Följande frågor kommer att diskuteras:

  • Vilket har resultatet blivit?
  • Har vi rätt indikatorer?
  • Vem gör jobbet?
  • Hur lång tid får det ta?

Medverkande: Mats Eriksson, regionråd och ordförande sjukvårdsdelegationen SKL, Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen, Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, Boel Mörck, verksamhetschef Sahlgrenska universitetssjukhuset, Martin Gunnarsson, ordförande Svensk Neurologisk Förening, Ralph Nisell, ordförande Svensk Reumatologisk Förening, Anders Andersson, ledamot riksdagens socialutskott. .

Ett axplock av seminarier som Anne Carlsson medverkar på:

Måndag 30 juni

10:00 - 11:00 "Därför måste vi mäta sjukvården" med Dagens Medicin och Capio

12:00 - 13:00 "Regionala eller nationella vårdvalssystem" med Västra Götalandsregionen

13:00 - 14:45 "Vad kan göras åt omotiverade skillnader i vården?” med Kommissionen för jämlik vård och Myndigheten för vårdanalys

Tisdag 1 juli

09:00 - 10:00 "mHälsa - hur ska vården komma i kapp resten av världen" med Västsvenska arenan

14:00 - 15.00 "Hur ökar vi innanförskapet och egenmakt för långvarigt sjuka" med Abbvie

Onsdag 2 juli 

13:00 - 14:00 "Artrosskola eller operation? Så får artros patienterna ett rörligare liv" med Fysioterapeuterna

Torsdag 3 juli 

13:00 - 14:00 "Ersättningssystem i primärvården - piska och morot eller professionalitet och patientmakt" med Dagens Medicin

14:30 - 15:30 "Hur styrs hälso- och sjukvården bäst mot kvalitet och patientfokus" med socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 

Fredag 4 juli

08:10 - 08:20 Frukost-TV med Dagens Medicin om morgondagens välfärdstjänster, E-journaler, utveckla vårdtjänster tillsammans med patienten

09:15-10:15 Seminarium samma tema som frukost-TV med region Skåne

Vi är på plats:

På plats i Almedalen från och med den 28 juni till och med den 4 juli är  förbundets ordförande Anne Carlsson, förste vice ordförande Beryl Svanberg, samt Kicki Fjellström intressepolitisk ombudsman och Ann-Charlotte Grönblad, pressekreterare. Kontakt 076-833 23 00. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler