Med patienten i fokus i händelsernas centrum

På årets Almedalen arrangerar Reumatikerförbundet två panelsamtal. Båda är öppna för allmänheten. Välkommen att lyssna till panelsamtal om vårdval och om läkemedel.

- Vi blickar framåt. Vi fokuserar på sjukvårdens organisation och hur nya läkemedel ska komma patienterna till godo, säger Lotta Håkansson .

Panelsamtal: Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling

Alla i samhället förväntar sig att morgondagens sjukvård ger ökad hälsa i form av friskare patienter, längre överlevnad och ökad livskvalitet än dagens sjukvård. Var och hur sker forskning, utveckling och innovation i dagens sjukvård? Vilken roll spelar olika aktörer för att morgondagens patienter ska få morgondagens behandlingar? Var och hur utbildas morgondagens läkare, omvårdnadspersonal och forskare? Vad händer inom de områden där stora delar av vården läggs ut i vårdval? Vilka konsekvenser har vårdval på forskning, utveckling, innovation och utbildning?

Lättare förtäring ingår.

I panelen medverkar:

Lotta Håkansson , Förbundsordförande, Reumatikerförbundet
Cecilia Carlens , Ordförande, Svensk reumatologisk förening
Lars Klareskog , Senior professor i reumatologi, Karolinska Institutet
Anna Lexelius , Huvudsekreterare, Tillitsdelegationen
Ines Uusmann , Vice ordförande, Psoriasisförbundet
Ella Bohlin , Landstingsråd, (KD) Stockholms läns landsting
Maria Bradley , Docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset

Moderator: Boel Mörck , Områdeschef & läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Datum: onsdag 5 juli
Tid: 16:00 - 17:30
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Arrangör: Reumatikerförbundet & Svensk Reumatologisk Förening

Panelsamtal: Nya läkemedel – en dyr eller kostnadseffektiv väg till ökad hälsa?

Den demografiska utvecklingen i Sverige gör att vi står inför en enorm utmaning i form av kraftigt ökade kostnader för både vård och läkemedel de närmaste 10-20 åren. Hur kan vi säkra en fortsatt jämlik och optimal tillgång av nya och effektiva läkemedelsbehandlingar i Sverige nu och i framtiden? Hur kan vi använda det vi lärt oss av introduktionen och användningen av den första generationens biologiska läkemedel, TNF-hämmarna, för att optimera introduktionen och användningen av nya läkemedel nu och i framtiden? Vilken betydelse får introduktionen av biosimilarer? Hur kan prissättning av läkemedel bidra till största möjliga ”samhällsnytta”? Hur kan professionen bidra till uppföljning och utvärdering av nya läkemedel utifrån ”real-life data”? Vilket ansvar har läkemedelsföretagen?

Lättare förtäring ingår.

I panelen medverkar:

Cecilia Carlens , Ordförande, Svensk reumatologisk förening
Lotta Håkansson , Förbundsordförande, Reumatikerförbundet
Agneta Karlsson , Statssekreterare, Socialdepartementet
Lars Klareskog , Senior professor i reumatologi, Karolinska Institutet
Nils Feltelius , Senior vetenskaplig rådgivare, Läkemedelsverket
Annika Granath , Patientföreträdare, Reumatikerdistriktet Gotland
Johan Brun , Medicinsk direktör, Pfizer
Niklas Hedberg , Chefsfarmaceut, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Moderator: Boel Mörck , Områdeschef & läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Datum: torsdag 6 juli
Tid: 9:30-11:00
Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7
Arrangör: Reumatikerförbundet & Svensk Reumatologisk Förening

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler