Mer makt till patienten

Reumatikerförbundet välkomnar regeringens beslut om ny patientlag. Vi noterar att det fria vårdvalet blir friare och patientens makt stärks, vilket är mycket bra.

Regeringen beslutade häromdagen om en lagrådsremiss som ska ligga till grund för en ny patientlag. Beslutet välkomnas av Reumatikerförbundet. Det fria vårdvalet blir än mer friare. Det ska nu omfatta primärvård och öppen specialistvård. Det betyder till exempel att den som bor i ett län och arbetar i ett annat kan söka vård där. Landstingen får nämligen samma skyldighet att erbjuda vård oavsett var du råkar bo, vilket är bra.

—  Den nya lagen innehåller också mer sjävbestämmande över sin egen vård- och behandling, vilket jag tycker är mycket viktigt, säger Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet i en kommentar.

Och hon fortsätter:

—  Att få en second opinion är naturligtvis också mycket bra utifrån ett patientmaktperspektiv. 

Den nya lagen ska alltså ge möjligheter för patienterna att få större inflytande över den egna vården till exempel genom valet av behandlingsmetoder. Lagen förslås även innehålla en samtyckesparagraf som gör att patienten kan vägra viss vård.

Förslagen bygger mycket på Johan Assarssons patientmaktsutredning. Reumatikerförbundet noterar att regeringen har tagit intryck och lägger förslag som stärker patientens makt, vilket är bra och något som förbundet har efterlyst. 

 

Ytterligare upplysningar fås från Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet på mail; anne.carlsson@reumatikerforbundet.org

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler