Nanna Svartz-stipendium 2012 till professor i Umeå

Solveig Wållberg Jonsson vid Norrlands universitetssjukhus får ta emot 2012 års pris till Nanna Svartz minne. Hon får utmärkelsen för sin forskning kring kopplingen mellan reumatoid artrit och hjärt-kärlsjukdomar. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut av Reumatikerförbundet och Pfizer.

Solveig Wållberg Jonsson vid Norrlands universitetssjukhus får ta emot 2012 års pris till Nanna Svartz minne. Hon får utmärkelsen för sin forskning kring kopplingen mellan reumatoid artrit och hjärt-kärlsjukdomar. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut av Reumatikerförbundet och Pfizer.

Den 6 oktober tilldelas Solveig Wållberg Jonsson, professor vid Umeå universitet, 2012 års pris till Nanna Svartz minne. Enligt motiveringen får hon priset för ”framgångsrik forskning avseende såväl patogenetiska som kliniska aspekter av hjärt-kärlsjukdom vid framförallt RA samt risk för för tidig död. Hennes forskning har således en stor bredd inom området, från molekylära frågeställningar till fysisk träning och andra livsstilsfaktorer. Detta har också medfört värdefullt forskningssamarbete med kardiologer och sjukgymnaster med flera”.

– Det är roligt att min forskning uppmärksammas, säger Solveig Wållberg Jonsson. Sedan är det förstås särskilt hedrande att det är patienternas egen organisation som ligger bakom stipendiet.

Prisas för pionjärinsats 
”Reumatism är sjukdomen som värker, men inte dödar” sägs det ibland. Men Solveig Wållberg Jonsson visade redan i sin doktorsavhandling 1996 att personer med reumatoid artrit löper en tydligt ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar jämfört med normalbefolkningen.

– Sedan dess har Solveig Wållberg Jonsson inte bara fördjupat kunskapen om sambandet mellan reumatiska sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Minst lika viktiga är hennes insatser för att omsätta sina forskningsresultat till konkreta förbättringar för våra medlemmar, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Genom sitt arbete i Svensk Reumatologisk Förening  har Solveig Wållberg Jonsson bidragit till nya riktlinjer för screening av hur stor risk patienter med reumatoid artrit har att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

– Solveig har också gjort viktiga insatser som kunskapsförmedlare till både patienter och läkare, säger Anne Carlsson.

Vad Solveig Wållberg Jonsson ska använda prispengarna till har hon ännu inte bestämt, men hon berättar att en ny dator står högt på önskelistan då hon nyligen drabbades av ett datorhaveri.

Solveig Wållberg Jonsson tar emot priset på lördag den 6 oktober i samband med en forskningsdag om reumatiska sjukdomar på Folkets Hus i Umeå.

Utmärkelse till Nanna Svartz minne
Sedan 1999 delar Reumatikerförbundet och Pfizer årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Priset är instiftat för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.  

Stipendiet har tidigare gått till:

1999 Kerstin Eberhardt, Lund 
2000 Björn Svensson, Helsingborg 
2001 Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund 
2002 Ingrid Lundberg, Stockholm 
2003 Ingiäld Hafström, Stockholm 
2004 Christina H. Stenström, Stockholm 
2005 Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå 
2006 Thomas Skogh, Linköping 
2007 Eva Kosek, Stockholm 
2008 Tore Saxne, Lund 
2009 Hans Carlsten, Göteborg
2010 Lennart Jacobsson, Malmö
2011 Charlotte Ekdahl, Lund 

För mer information kontakta:
Solveig Wållberg Jonsson, 2012 års mottagare av Nanna Svartz-priset, 073-068 55 74
Anne Carlsson, ordförande, Reumatikerförbundet, telefon 070-522 25 65
Annelie Barkelund, informationschef, Pfizer, telefon: 0768-89 29 75

 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler