Nanna Svartz stipendium till Kaisa Mannerkorpi för forskning kring fysisk aktivitet vid fibromyalgi

Kaisa Mannerkorpi, Sahlgrenska akademien, har tilldelats 2016 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon belönas för sin forskning kring fysisk aktivitet vid fibromyalgi. 

Stipendiet på 50 000 kronor delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet i samband med föreläsningarna vid Internationella reumatikerdagen i Stockholm.

Professor Kaisa Mannerkorpi vid Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet tilldelas 2016 års stipendium till Nanna Svartz minne för sin framgångsrika och nydanande forskning inom området fysisk aktivitet vid fibromyalgi och generaliserad smärta.

− Kaisa Mannerkorpis forskning är klinisk, patientnära och hon har omsatt den till praktik bland annat genom att tillsammans med Reumatikerförbundet och primärvården utveckla ett undervisningsprogram, Smärtskolan Kunskap för livet. Hon förenar också forskning inom fysioterapi och reumatologi på ett nytt sätt som redan kommit patienterna till nytta, säger Yvonne Enman, forskningshandläggare vid Reumatikerförbundet.

‒ Jag är mycket stolt och hedrad över att få den här utmärkelsen. Jag är särskilt glad att den lyfter fram det fysioterapeutiska perspektivet på behandling av fibromyalgi och även andra former av långvarig smärta. Många patienter med långvarig smärta försämras successivt. Intuitivt tänker man kanske att det är vila som gäller när man har ont, men inaktivitet gör att den fysiska funktionen och hälsan gradvis försämras. Därför är det viktigt att man får hjälp med att komma igång med sin träning, säger Kaisa Mannerkorpi

Utdelningen av årets Nanna Svartz stipendium äger rum söndagen den 16 oktober i ABF-huset, Sveavägen 41 klockan 15.15. Forskningsdagens föreläsningar startar klockan 13.30.

Om stipendiet till Nanna Svartz minne

Sedan 1999 delar Pfizer AB och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.

Stipendiet har tidigare gått till:

1999 Kerstin Eberhardt, Lund

2000Björn Svensson, Helsingborg

2001 Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund

2002 Ingrid Lundberg, Stockholm

2003 Ingiäld Hafström, Stockholm

2004 Christina H. Stenström, Stockholm

2005 Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå

2006 Thomas Skogh, Linköping

2007Eva Kosek, Stockholm

2008 Tore Saxne, Lund

2009 Hans Carlsten, Göteborg

2010Lennart Jacobsson, Malmö

2011Charlotte Ekdahl, Lund

2012 Solveig Wållberg-Jonsson, Umeå

2013 Pierre Geborek, Lund

2014Stefan Bergman, Spenshult

2015Elisabet Svenungsson, Stockholm

Om Kaisa Mannerkorpi

Kaisa Mannerkorpi är professor i fysioterapi vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet. Hon har doktorsexamen i Medicinsk vetenskap och är även docent i reumatologisk forskning. Hennes forskning har till stor del handlat om fysisk aktivitet vid fibromyalgi och generaliserad smärta. Tidigare fanns en skepsis mot att rekommendera fysisk träning för personer med fibromyalgi, men Kaisa Mannerkorpis forskning har verksamt bidragit till att förändra detta. Efter att ha börjat med att studera effekterna av lågintensiva former som bassängträning och promenader har hon sedan också kunna påvisa positiva effekter både av konditionsinriktad träning och styrketräning och visat att planerad träning främjar hälsa vid fibromyalgi, förutsatt att träningen planeras tillsammans med patienten och anpassas till dennes fysiska utgångsläge, resurser och målsättningar.

Om fibromyalgi

Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Sjukdomen debuterar oftast i unga år eller i medelåldern. Symtom är smärta i kroppens mjuka delar, men även onormal trötthet och tarmproblem är vanliga. Orsaken till sjukdomen är till stor del okänd. Studier har visat att personer med fibromyalgi har förändringar i muskelvävnaden och en ökad smärtaktivering i det centrala nervsystemet. Ofta finns också en psykisk överbelastning i samband med sjukdomen. Behandlingen går ut på att hitta sätt för varje individ att hantera sin sjukdom och att lindra värken. "Smärtskolor", där man får lära sig hantera sin värk har visat goda resultat. Fysisk aktivitet har visat likvärdiga resultat som medicinsk behandling. Andra behandlingsalternativ är TENS (transkutan nervstimulering) och akupunktur.

Om Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder Sveriges över en miljon personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning. www.reumatikerforbundet.org

Om Pfizer

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunlogi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler