När smärtan talar olika språk

Varför pratar de så högljutt? Varför hälsar de inte ibland, och varför pratar mannen för kvinnan? De reumatiska sjukdomarna är många och komplexa, och är förenade med smärta och trötthet. Hur går det då i vårdmötet när patienten saknar ord för att förklara var det gör ont?

Det och mycket annat får vi svar på under den konferens som Reumatikerförbundet i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening och Vårdförbundet arrangerar torsdagen den 22 november. Konferensen är en avslutning, men även en nystart, på projektet Hälsa Välkommen som pågått sedan 2009. 
Språkproblem och olika kulturell bakgrund gör att den vård som erbjuds inte alltid kan tillgodogöras av personer med utländsk härkomst på samma sätt som för de med svensk bakgrund. 

-   Ett mycket vikigt och lärorikt projekt, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet. Syftet har varit att utifrån ett patientperspektiv utveckla och testa verktyg och metoder som underlättar vårdmötet mellan olika vårdgivare och personer med reumatisk sjukdom och utländsk härkomst. Det har vi lyckats med, och det är roligt att idag få lansera vårt material ”När smärtan talar olika språk” som är resultatet av 3 års arbete, säger Anne Carlsson.

Medverkar under dagen gör bland annat Marianne Olsson, som var med och grundade Angereds närsjukhus i Göteborg, och Kristian Svenberg, distriktsläkare på Lärjdedalens vårdcentral, som berättar om egna erfarenheter utifrån sitt arbete med somaliska flyktingar. Vi kommer också att få ta del av Hani Hattars erfarenheter utifrån sin roll som verksamhetschef och specialistläkare i geriatrik och rehabiliteringsmedicin. Hani Hattar delar med sig av egna unika kunskaper utifrån en lång livsresa via Jordanien, Kuwait, Spanien, Rumänien, och Sverige. Länk till programmet.

För mer information kontakta gärna:
Anne Carlsson, förbundsordförande, 070 - 522 25 65
Anita Mullern-Aspegren, projektledare, 070 – 601 61 33
Eva Fägerlind, projektmedarbetare, 070 -622 25 15

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler