Nästan 700 personer kan ha allvarlig reumatisk ryggsjukdom i Västra Götaland

Reumatikerförbundets förbundsstämma pågår i Borås. I samband med den uppmärksammas att nästan 700 personer i Västra Götalandsregionen kan ha en allvarlig reumatisk ryggsjukdom som de inte har fått diagnos på och inte heller rätt vård och behandling. Det visar resultatet av en kunskapskampanj som Reumatikerförbundet har genomfört tillsammans med Netdoktor.  

Kunskapskampanjen som nås på http://netdoktor.se/harduryggont/  som Reumatikerförbundet nyligen genomfört tillsammans med  Netdoktor, visar att nära 700 personer i Västra Götalandsregionen kan ha en inflammatorisk reumatisk ryggsjukdom, enligt de kriterier som specialistläkare har ställt upp.

-        Det är vanligt att man får vänta upp till 10 år för att få den här diagnosen.  Det är allvarligt eftersom det kan leda till komplikationer för den enskilde och kostar samhället pengar, kommenterar Anne Carlsson ordförande i Reumatikerförbundet.

-        Primärvården har inte kunskap om riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar och då blir det svårt att diagnostisera till exempel reumatisk ryggsjukdom, säger Anne Carlsson

Reumatikerförbundet menar att det behöver tas krafttag för att se till att personer med reumatisk ryggsjukdom får sin diagnos i tid. Primärvården måste satsa på vidareutbildning och höja kompetensen om riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. Det är viktigt eftersom reumatism är den vanligaste folksjukdomen, över en miljon svenskar har någon form av reumatisk sjukdom.

-        Primärvården måste helt enkelt bli vassare och arbeta smartare. Detta kan ske genom att arbeta mer tvärprofessionellt med fysioterapeuter och med reumatologisköterskor.  På så vis används sjukvårdens resurser på ett bättre sätt istället för att alla ska träffar doktorn säger Anne Carlsson.

 

Under helgen har Reumatikerförbundet sin förbundsstämma i Borås. Fakta om stämman:

  • Ombud från hela Sverige är samlade när landets största patientorganisation Reumatikerförbundet har stämma i Borås, som börjar idag lördag den 31 maj och slutar söndagen den 1 juni på Grand hotell.
  • Totalt deltar 81 ombud, förbundsstyrelsen, personal från kansliet i Stockholm och inbjudna gäster. 41 motioner ska behandlas och en förste vice ordförande ska väljas.
  • Gäster som besöker stämman är bl a Ingrid Burman ordförande för Handikappförbunden och Helene Eliasson (s) , Hälso- och sjukvårdsutskottet Västra Götaland.  

 

PUBLICERAT 31 MAJ 2014

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler