Ny rapport: Samhällskostnaden för rörelseorganens sjukdomar överstiger 100 miljarder kronor årligen

Rörelseorganens sjukdomar den vanligaste orsaken till ohälsa och sjukfrånvaro. Ny rapport visar att samhällskostnaderna för rörelseorganens sjukdomar var 102, 3 miljarder kronor enligt senast mätbara siffror från 2012.

– Förfärliga siffror, säger Anne Carlsson , ordförande på Reumatikerförbundet. Detta innebär att varje person idag betalar 11 000 kronor i skatt per år för att människor inte får den vård och hjälp de behöver. Därför är det också viktigt att vi gemensamt satsar på forskning men även bättre sjukvårdsresurser för denna stora patientgrupp som istället borde vara i arbete.

I rapporten redogörs de samhällsekonomiska kostnaderna för rörelseorganens sjukdomar. Sjukvårdskostnader för öppenvård, slutenvård och läkemedelskostnader uppgår till 37 miljarder medan indirekta kostnader för produktionsbortfall till följd av förtida död, sjuklighet och nedsatt arbetsförmåga uppgår till 65,4 miljarder kronor.

– I förhållande till andra sjukdomsgrupper, som till exempel hjärt-och kärlsjukdomar och cancer, finns det fortfarande relativt lite kunskap om rörelseorganens sjukdomar. I framtiden behöver forskning riktas mot kostnadseffektiva åtgärder, säger Ida Ahlberg , hälsoekonom IHE, Lunds universitet.

Om rapporten Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012: Rörelseorganens sjukdomar är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som angriper skelett, leder och muskler, till exempel, reumatiska sjukdomar, ryggskador/sjukdomar, benskörhet och smärta i rörelseapparaten. I rapporten inkluderas även benbrott och ledskador som orsakas av olyckor. Rapporten inkluderar inte alla kostnadsposter relaterade till rörelseorganens sjukdomar. De skattade kostnaderna utgör därför en kraftig underskattning av samhällets totala kostnader för rörelseorganens sjukdomar. 

Rapporten har författats av Ida Ahlberg, hälsoekonom på institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, Lunds universitet, på initiativ av Reumatikerförbundet och Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar, samt finansiering av Reumatikerförbundet.

Om Reumatikerförbundet: Sverige största patientorganisation Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska och övriga rörelseorganens sjukdomar, som artros och fibromyalgi, dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar. Vi finansierar forskning genom Reumatikerfonden.

Läs hela rapporten här. 

För mer info, kontakta: Nina Unesi, pressekreterare 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler