Nya rutiner har halverat vårdrelaterade urinvägsinfektioner på Skånes Universitetssjukhus, som belönas med patientsäkerhetsstipendium

Nya rutiner har i princip halverat antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner på ortopedin på Skånes Universitetssjukhus, SUS.

För fem år sedan inrättade Reumatikerförbundet, Svensk Ortopedisk Förening, SOF, och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, tillsammans ett pris som kallas Patientsäkerhetsstipendiet.

-Ortopedin på SUS har drastiskt minskat vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Den här sortens patientsäkerhetsarbete, där kliniker med stor framgång lyckas förbättra vårdrutiner, inger hopp för oss patienter, och förhoppningsvis inspiration till kliniker som kan lära av detta, säger Lotta Håkansson, Reumatikerförbundets ordförande och utdelare av stipendiet.

Verksamhetsområde Ortopedi vid SUS belönas för att de förebygger vårdrelaterade urinvägsinfektioner genom att:

  • Identifiera patienter med risk för utveckling av urinvägsinfektion.
  • Standardisera indikation och utförande vid katetersättning.
  • Ha ett väldefinierat schema för uppföljning av denna patientkategori efter en ortopedisk operation.

Patienter med kateter får nu denna avvecklad inom 24 timmar efter operation varefter blåsfyllnad kontrolleras efter avveckling.

  • Det är mycket glädjande att ortopedklinikens medarbetares arbete med att minska antalet urinvägsinfektioner hos våra inneliggande patienter uppmärksammas på detta sätt. Projektet initierades, genomfördes och implementerades av personal på vårdavdelningarna. De arbetade teambaserat och har verkligen lyckats genomföra ett, för våra patienter, viktigt arbete. Jag är stolt och glad över att ha sådana medarbetare, säger Magnus Eneroth, verksamhetschef och chefläkare SUS, och mottagare av stipendiet.

Stipendiet tilldelas medarbetarna på Verksamhetsområde Ortopedi, SUS. Till skillnad från en del utdelningar går hela stipendiet till medarbetarna. Vad de väljer att göra för stipendiet är personalens val.

Press är välkommen att närvara vid utdelningen som äger rum den 25 januari på Inga Marie Nilssons gata 33, plan 4, Malmö.

Program

14.00 Välkomna

14.05 Utdelning av stipendiet - Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson

14.10 VO Ortopedi SUS presenterar det arbete som de belönas för - Överläkare

Anna Stefansdottir och sjuksköterska Caroline Elmér

14.30 Föreläsning om patientsäkerhet på SUS - Verksamhetschef Magnus Eneroth

och chefläkare SUS

Plats:

Inga Marie Nilssons gata 33, plan 4, Malmö.

Mer information:
För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta: Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, tel 070 190 35 60, e-post: nina.unesi@reumatikerförbundet.org.

Om Patientsäkerhetsstipendiet:
2013 inrättade Reumatikerförbundet, Svensk Ortopedisk Förening, SOF, och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, tillsammans ett pris som kallas Patientsäkerhetsstipendiet. Patientsäkerhetsstipendiet ska stimulera fortsatt utveckling av patientsäkerheten inom svensk ortopedi genom att uppmärksamma och belöna utvecklings- eller förbättringsarbeten. Vinnare av patientsäkerhetsstipendiet ska visa, eller på goda grunder visa, att de minskar risken för vårdskador genom att arbeta strukturerat med dessa frågor.

Om Reumatikerförbundet:
Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Om Svensk Ortopedisk Förening:
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Sveriges Läkarförbunds specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under Ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler