​Ortopediska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset belönas för patientsäkerhet

2013 inrättade Reumatikerförbundet och Svensk Ortopedisk Förening, SOF, tillsammans ett stipendium som kallas Patientsäkerhetsstipendiet. I år tilldelas Ortopediska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal, stipendiet med motiveringen:

”Genom ett tvärprofessionellt och metodiskt förbättringsarbete, och med det patientupplevda resultatet för ögonen, har Ortopediska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset lyckats minska andelen oönskade händelser vid höftproteskirurgi med drygt 30 procent, samtidigt som antalet operationer ökat med drygt 50 procent.”

- Det som var särskilt intressant var att teamet på Ortopediska kliniken tog sig an utmaningen med att få bättre resultat efter höftprotesoperationer, i ett läge med ökande antal patienter. Detta gjorde de genom ett förbättringsarbete som pågått sedan 2012, och som visat på oerhört goda resultat, säger Margreth Halvarsson, förbundsstyrelseledamot Reumatikerförbundet.

Stipendiet uppgår år 2016 till 25 000 kronor och ska tilldelas medarbetarna på Ortopediska kliniken.

- Till skillnad från en del utdelningar går hela stipendiet till medarbetarna. Vad de väljer att göra för stipendiet, om det så är resor, utbildning eller extra gott fikabröd under hela året, är helt och hållet deras val, säger Margreth Halvarsson.

Press är välkommen att närvara vid utdelningen som äger rum den 28 oktober på Aulan, Mölndals sjukhus.

Program 28 oktober:

12.00 Välkomna

12.05 Utdelning av stipendiet

12.10 Kliniken presenterar det arbete som de belönas för

12.30 Föreläsning om patientsäkerhet (Pelle Gustafson, Löf)

13.15 Slut

Plats:

Aulan vid Mölndals sjukhus, Göteborgsvägen 31

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta: Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, tel 070 190 35 60, e-post: nina.unesi@reumatikerförbundet.org.

Om Patientsäkerhetsstipendiet:

Patientsäkerhetsstipendiet instiftades 2013 för att stimulera fortsatt utveckling av patientsäkerheten inom svensk ortopedi genom att uppmärksamma och belöna utvecklings- eller förbättringsarbeten. Vinnare av patientsäkerhetsstipendiet ska visa, eller på goda grunder visa, att de minskar risken för vårdskador genom att arbeta strukturerat med dessa frågor.

Om Reumatikerförbundet:

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Vi företräder Sveriges närmare två miljoner personer som har artros, annan reumatisk sjukdom och fibromyalgi. Reumatikerförbundet bildades för 70 år sedan och har sedan dess arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom, artros och övriga sjukdomar i rörelseorganen, samt med att påverka beslutsfattare för en bättre vård och behandling på alla nivåer. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Om Svensk Ortopedisk Förening:

Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Sveriges Läkarförbunds specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under Ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler