Ortopediska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus tilldelas Reumatikerförbundets patientsäkerhetsstipendium

Årets stipendium delas mellan två kliniker varav Ortopediska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus är en. Kliniken får stipendiet enligt följande motivering: ”Umeå har i ett viktigt arbete tagit fram en modell för att systematiskt inkorporera resultaten från nationella kvalitetsregister i sitt förbättringsarbete, något som rätt använt framöver kommer att ge resultat.”

 

Ortopediska kliniken belönas för sitt systematiska arbete med att använda de nationella kvalitetsregistren i syfte att göra vården kvalitativt bättre för patienterna. Det har utarbetat en modell för hur de ska granska, analysera och följa upp data från fyra olika register: Senior Alert, Palliativregistret, Höftprotesregistret och Knäprotesregistret. Det har lett till ny kunskap och gett dem en bättre bild av problem och komplikationer som uppstår och därmed hur vården kan förbättras. Bland annat har nyvunna insikter om äldres fallolyckor lett till inköp av ny belysning, till exempel nattlampor i vägguttag, och modernare rörelselarm. De har även analyserat data ur Höftprotesregistret och Knäprotesregistret som visade på höga siffror vad gäller återinläggningar efter operation. De undersöker nu om det finns ett samband mellan återinläggningen och operationen som sådan. Finns det anledning att ändra omvårdnaden i samband med höft- och knäprotesoperationer? I Palliativregistret tittade de på antalet dödsfall och hur dokumentationen om vården fördes in i daganteckningarna. Det ledde till förbättrade rutiner vid vården av patientens munhälsa, läkemedelsinsättning och efterlevandesamtal med de anhöriga.

-          Fler kliniker borde arbeta som man gör på Ortopedkliniken vid Norrlands universitets sjukhus. Att använda kvalitetsregistren i sitt dagliga utvecklingsarbete bidrar både till en bättre vård med bättre resultat men stärker även personalens i dess övertygelse om att de är viktigt att lägga ner tid på att registrera. De har lyckats i ett läge där många kliniker fortfarande upplever att de inte har tid och där insikten om registrens betydelse saknas som ett stöd i förändrings- och förbättringsarbete, säger Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet.

Patientsäkerhetsstipendiet är instiftat för att stimulera fortsatt utveckling av patientsäkerheten inom svensk ortopedi genom att uppmärksamma och belöna utvecklings- eller förbättringsarbeten. Vinnare av patientsäkerhetsstipendiet ska visa, eller på goda grunder visa, att de minskar risken för vårdskador genom att arbeta strukturerat med dessa frågor. Juryn har lagt särskild tonvikt vid förbättringsarbetets generella tillämpbarhet i vården.

-          Ortopediska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus kan tjäna som modell för samtliga ortopedi- och reumatologikliniker i Sverige, säger Anne Carlsson.
Stipendiet uppgår år 2015 till 25 000 kronor och ska tilldelas medarbetarna på Ortopediska kliniken.

Program:
12.00 Välkomna
12.05 Utdelning av stipendiet (Anne Carlsson)
12.10 Umeås ortopedklinik presenterar det arbete som de belönas för
12.30 Föreläsning om patientsäkerhet (Pelle Gustafsson, LÖF)
Press välkomnas den 7 december till Bergasalen By 27 på Norrlands Universitetssjukhus klockan 12:00.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler