Pressinbjudan: Reumatikerförbundet anslår medel till forskare vid Linköpings universitetssjukhus

Välkommen att närvara vid utdelningen av Reumatikerförbundets forskningsanslag. I år tilldelas en handfull forskare vid Linköpings universitetssjukhus totalt 850 000 kronor för forskning om vaskulitsjukdomar, ledgångsreumatism, RA, och   systemisk lupus erythematosus, SLE. 

Reumatikerförbundet ger i år anslag till forskare som:

identifierar svårigheten att förutse återfall av vaskulitsjukdomar som det största medicinska problemet.
vill hitta de mekanismer som gör att immunsystemet inte aktiverar inflammation vid ledgångsreumatism.
vill förklara de olika antikropparnas roll och hur de påverkar varandra vid ledgångsreumatism.
identifierar indikatorer för utvärdering av omfattande funktionsnedsättning.

-  Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta är vår vision, och som patientorganisation känns det verkligen fantastiskt att få möjlighet att ge ett anslag till dessa viktiga forskningsprojekt. Den pågående svenska forskningen inom vårt område är ofta världsledande, och den drar även till sig internationell uppmärksamhet, säger Anne Carlsson , ordförande Reumatikerförbundet.

Samtal om forskningsanslagen
Reumatikerförbundets anslag går i år till forskning om vaskulitsjukdomar, ledgångsreumatism och systemisk lupus erythematosus. Medverkar gör professor Mårten Segelmark, professor Thomas Skogh, docent Mattias Magnusson och docent Christoffer Sjöwall vid Linköpings universitetssjukhus. De kommer att presentera sina respektive forskningsområden.

Tid och plats för utdelning av forskningsanslag och samtal: 19 maj kl 14.00 på Linköpings universitetssjukhus ingång 48, plan 12.

För mer information kontakta: Nina Unesi, pressekreterare telefon 070-190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

Om Reumatikerförbundet Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder Sveriges närmare två miljoner personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1952 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, samt med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Vi stödjer forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste tio åren har vi delat ut över 140 miljoner kronor till forskning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler