Registerbaserad forskning inom reumatism – tack vare stipendiat

Registerbaserad rehabiliteringsforskning genom rapportering av icke-farmakologisk behandling i Svenskt Reumatologiskt kvalitetsregister, SRQ, kommer snart att bli möjlig tack vare årets vårdforskningsstipendiat, Malin Regardt. Priset på 25 000 kronor delades ut på Reumatikerförbundets stämma i helgen.

Malin Regardt är legitimerad arbetsterapeut vid Karolinska Universitetssjukhuset och har regelbundet arbetat i myositteamet. Hennes kliniska arbete ledde fram till att hon började forska och till disputationen 2014 med avhandlingen ”Hand function, activity limitation and health-related quality of life in patients with polymyositis and dermatomyositis”.

– Det var min nyfikenhet på hur myositsjukdomen påverkar handfunktion, det dagliga livet och därmed livskvalitén och mitt ifrågasättande av litteraturen som säger att myosit främst påverkar stora muskelgrupper, som ledde fram till forskningen och avhandlingen, säger Malin Regardt.

Efter disputationen har Malin Regardt fortsatt med forskning inriktad på handträning och handfunktion för individer med myosit. Hon deltar aktivt i och har en ledande roll i det internationella samarbetet OMERACT för att utveckla patient-rapporterade utfallsmått.

– Malin Regardt har varit drivande i utvecklandet av rehabiliteringsmodulen i SRQ, vilket är en orsak till att hon tilldelats årets Vårdforskningsstipendium. För Reumatikerförbundet känns det nödvändigt och viktigt att främja framtida registerbaserad rehabiliteringsforskning inom reumatism, säger Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.


För mer information, var god kontakta:
Malin Regardt, stipendiat, telefon 0704 095 783, malin.regardt@sll.se
Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, 072 566 35 77, lotta.hakansson@reumatiker.se


Fakta om vårdforskningsstipendiet
Stipendiaten ska ha disputerat under de senaste åren och vara sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området reumatologi/ rörelseorganens sjukdomar. Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom artrit, artros, långvarig smärta med mera.

Om Reumatikerforbundet
Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med närmare 48 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets insamlingsarbete stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler