Rekordhög utdelning till forskning om reumatiska sjukdomar

Årets utdelning är den historiskt största utdelningen som Reumatikerförbundet har beviljat till reumatologisk forskning. 15 490 000 kronor har fördelats på 91 beviljade anslag.

För att bedöma de ansökningar som kommer till Reumatikerförbundet har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden, som leds av professor och reumatolog Thomas Skogh. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året.

– Även om antalet ansökningar om forskningsmedel var högt även för 2018, var det något lägre än i fjol. Till del förklaras det av att vi nu endast beviljar maximalt en ansökan per huvudsökande, säger Thomas Skogh.

Lägger man till de riktade satsningarna på forskning om artros, gikt och även stipendier och stöd till forskningsmiljöer, har totalt över 21 miljoner kronor anslagits till reumatologisk forskning och forskning om rörelseorganens sjukdomar. Sammantaget gör det Reumatikerförbundet till den största enskilda givaren till det här forskningsområdet näst efter staten.

Reumatikerförbundets förbundsstyrelse har bestämt att rätt till rörelse och rehabilitering blir den valfråga som Reumatikerförbundet driver i valrörelsen 2018.

– Forskning visar att det finns en stark koppling mellan fysisk träning och hälsa för personer med reumatiska sjukdomar. Vi stöttar flera forskningsprojekt om rehabilitering, säger Li Alemo Munters, forskningschef Reumatikerförbundet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler