Rekordstor utdelning till forskning om reumatiska sjukdomar

I veckan offentliggjordes anslagen till årets mottagare av forskningsmedel från Reumatikerförbundets forskningsfond. Nästan 13 miljoner kronor fördelades på 94 beviljade anslag (av totalt 137 stycken ansökningar). Lägger man till de riktade satsningarna på forskning om artros, smärta, fibromyalgi, gikt, och även stipendier och forskartjänster, har totalt 19 miljoner kr anslagits till reumatologisk forskning och forskning om rörelseorganens sjukdomar. 

Sammantaget gör det Reumatikerförbundet till den största enskilda givaren till det här forskningsområdet efter staten.

- Utan pengar blir det ingen forskning. För forskarna är varje litet tillskott värdefullt. De forskningsfinansiärer som fullt ut kan finansiera större projekt är relativt få, säger Kristin Blidberg, forskningschef på Reumatikerförbundet. Det stora flertalet studier finansieras genom många mindre anslag.

Den vetenskapliga nämnden bedömer alla ansökningar och lämnar ett förslag till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse om utdelning. Nämnden består av välrenommerade forskare inom olika områden som rör rörelseorganens sjukdomar. I år fokuserade nämnden på två kategorier av forskare.

- En kategori är de som skapat framgångsrika forskargrupper och som i många fall är världsledande forskare inom reumatologi, säger professor och reumatolog Thomas Skogh, även ordförande i Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd. Mindre belopp har delats ut till nydisputerade forskare som tar sina första steg som självständiga forskare och som så småningom kan komma att starta egna forskargrupper.

På Reumatikerförbundets hemsida finns en fullständig lista av årets mottagare av anslag 2016. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler