Rekordstort intresse att forska om reumatism

Årets mottagare av anslag från Reumatikerförbundets forskningsfond har utsetts. 94 forskare får dela på drygt 15 miljoner kronor. Totalt har 141 ansökningar skickats till Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd.

-Så många ansökningar har aldrig tidigare kommit in. Det gläder oss att intresset att forska om reumatism är stort, säger Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

Lägger man till de riktade satsningarna på forskning om artros, gikt och även stipendier och stöd till forskartjänster, har totalt nästan 19 miljoner kronor anslagits till reumatologisk forskning och forskning om rörelseorganens sjukdomar. Sammantaget gör det Reumatikerförbundet till den största enskilda givaren till det här forskningsområdet näst efter staten.

-Svensk reumatologisk forskning håller hög internationell standard och aktiviteten ökar. Detta återspeglas av det gradvis ökande antalet ansökningar om forskningsanslag från Reumatikerförbundet. De beviljade anslagen har stor betydelse såväl för nyetablerade som seniora forskare, säger professor och reumatolog Thomas Skogh, även ordförande i Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd.

I år satsar Reumatikerförbundet särskilt på forskningen om artros och gikt. Artros är en av de största folksjukdomarna och gikt har visat sig vara den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen i västvärlden.

-I artrossatsningen har vi valt att fortsätta stötta forskare som studerar artros ur olika perspektiv. Hittills har satsningen förbättrat värdefulla samarbeten mellan patientnära och laborativ forskning, säger Li Alemo Munters.

-I jämförelse med artros är gikt betydligt ovanligare, även om ny forskning visar att förekomsten av sjukdomen gikt är vanligare än man tidigare förstått. Därför är den här satsningen viktig om vi ska kunna öka kunskapen om gikt och förbättra behandling, säger Li Alemo Munters.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler