Reumatikerfonden besöker Drottning Silivias barnsjukhus

Reumatikerfonden uppmärksammar och besöker Göteborgsforskarna professor Anna Karlsson och medicine doktor, barnreumatolog Stefan Berg som har fått 50 000 kronor vardera från Reumatikerfonden för forskning kring barnreumatism. De får ett fint diplom och det bjuds på tårta. 

 

Årets forskningsanslag från Reumatikerfonden är på väg till forskarna. Under våren besöker Reumatikerförbundet några reumatologkliniker och forskningscentra. I år uppmärksammas bland annat det faktum att reumatiska sjukdomar inte bara drabbar vuxna.

På tisdag den 20 maj kl 11:00  besöker vi därför Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, Rondvägen 10, plan 0 i lokalen ”Pingvinen” 

Till besöken inbjuds personer som regelbundet stöder Reumatikerfonden med gåvor. Att givarna får möjlighet att lyssna till forskare och att själva ställa frågor till dem som får ta del av deras gåvor är en fantastisk upplevelse för alla inblandade.

Målet med besöken är att uppmärksamma den svenska framstående reumatologiska forskningen och att sprida kunskap om Reumatikerfonden. Forskarna får också ett fint diplom som ska påminna dem om hur viktig deras forskning är för alla som lever med en reumatisk sjukdom.

Fakta om barnreumatism 

Varje år insjuknar ungefär 200 barn. En stor del av dem kommer att bli fria från sin sjukdom längre fram i livet, men långt ifrån alla. En grupp sjukdomar som det fortfarande finns bristfällig kunskap kring är de reumatiska autoimmuna sjukdomar som tidigare kallades periodiska febrar.

Vanligen karakteriseras sjukdomarna av feber, ledsmärta/ledinflammation, kraftig inflammatorisk reaktion och ofta med debut tidigt i livet. Patienterna är vanligen fria från symtom mellan attackerna. Det är inte ovanligt att dessa patienter sökt sjukvården 5-50 gånger innan diagnos ställts och utsatts för många antibiotikakurer och kostsamma undersökningar.

Förutom de sjuka barnens lidande och den oro föräldrarna och familjerna har, är det viktigt att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling för sjukdomarna kan ge njurskada.

Fakta om forskningen

Forskningen sker parallellt och i samarbete mellan barmreumatologen och laboratoriet. Dels sammanställas ett register i Västra Götaland, dels måste sjukdomarnas mekanismer och reglering kartläggas.

Kontaktperson Reumatikerförbundet

Yvonne Enman, 070- 246 91 12 

Lokal kontaktperson

Mona Eriksson, 070-281 20 12 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler