Reumatikerförbundet anslår medel till forskning om förekomsten av gikt i Västra Götaland

Välkommen att närvara vid utdelningen av Reumatikerförbundets forskningsanslag. I år tilldelas forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset totalt 1 325 000 kronor för forskning  om bland annat sjukdomen gikt.

Gikt har under senare år blivit mer uppmärksammat, främst genom ny kunskap om sjukdomen men även på grund av nya behandlingsmöjligheter. Gikt är den vanligaste artritsjukdomen, men den har hitintills varit förhållandevis lite beforskad, ofta underbehandlad och inte sällan feldiagnostiserad.


Ökad kunskap om gikt 
Förekomsten av gikt förklaras av både medfödda genetiska faktorer och miljöfaktorer. Få studier gjorts på sjukdomen och det är viktigt att kunskapen om den blir större.

-  Gikt gör ont. Förfärligt ont, och du kan få gikt i tår och fingrar men även på andra ställen. Har du gikt i exempelvis tån så kan du inte ens lägga ett lakan över foten när du ska sova. Ungefär två procent i vårt land har gikt, men väldigt få har fått rätt diagnos och rätt behandling. Det är med andra ord ett viktigt område att forska inom, säger Anne Carlsson , ordförande i Reumatikerförbundet.

Förekomsten av gikt i Västra Götaland 
Forskningsanslagen går till forskning om förekomsten av gikt i Västra Götalandsregionen, eventuell samsjuklighet samt behandling. Medverkar gör professor Lennart Jacobsson och reumatolog Mats Dehlin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tid och plats för utdelning av forskningsanslag och föreläsning: 18 maj kl 14.30 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Guldhedsgatan 10 A, Mikrobiologen, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning våning 1.

För mer information kontakta: Nina Unesi, pressekreterare telefon 070-190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

Om Reumatikerförbundet Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder Sveriges närmare två miljoner personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1952 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Vi stödjer forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste tio åren har vi delat ut över 140 miljoner kronor till forskning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler