Reumatikerförbundet kritiserar beslut att införa vårdval reumatologi

Reumatikerförbundet beklagar Stockholms läns landstings beslut att införa vårdval reumatologi i en tid när den reumatologiska vården visar både innovationshöjd och forskningsframgångar. Beslutet fattades på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 31 januari.

Vårdval reumatologi riskerar försämra den internationellt framgångsrika och för Sverige oerhört viktiga forskningen inom reumatologin i SLL.

- I stort sett varenda patient med reumatisk diagnos deltar aktivt i forskningen som bedrivs i Stockholms län, på ett eller annat sätt. Till exempel genom hälsoregistrering, biobanksprov, patientens egen provhantering, kvalitetsregistrering och som forskningspartners. Dessa samarbeten har varit utgångspunkten för den moderna utvecklingen av vården, som nu riskerar att stanna av och rentav gå bakåt, säger Hans Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är oroliga för att ett vårdvalssystem gör att patienterna blir för få på de större reumatologiska klinikerna och för splittrade för att professionen ska kunna behålla spetskompetensen inom inflammatoriska systemsjukdomar. Det försvårar för professionen att vara världsledande inom reumatologin i klinisk vård och forskning. Inte minst vid insamlandet av biobanksdata som cellprov, blod och plasma, som förutsätter att det finns en närhet till forskningslaboratorium.

En av Reumatikerförbundets farhågor är att reumatologer från hela Sverige lockas att etablera sig i Stockholms län. Eftersom vårdvalet inte begränsar antalet vårdgivare riskerar Stockholms län att dränera övriga Sverige på kompetens, liknande den effekt som blev efter införandet av vårdval hud.

- Det finns ett behov av fler reumatologer i hela landet, inte bara i Stockholms län. Det är bra att fler patienter med reumatisk diagnos kan få behandling i Stockholms län, men inte på bekostnad av alla andra, och på bekostnad av forskningen, säger Ritva Elg, förbundsstyrelseledamot i Reumatikerförbundet och ordförande Reumatikerdistriktet Stockholms län.

Utbildningen av nya reumatologer kan också bli sämre. Små mottagningar har svårt att ta emot och utbilda ST-läkare. I små mottagningar, där det kanske bara arbetar en reumatolog, saknas också möjligheter att arbeta teambaserat.

Vårdvalet är kostnadsdrivande. I vårdvalet saknas kostnadsansvar för förskrivningen av biologiska läkemedel. De ökade kostnaderna inom vårdvalet kommer sannolikt leda till minskade resurser till reumatologin vid universitetssjukvården och akutsjukhusen. Risken är stor att resurser går från patienter med störst vårdbehov till de med lägre vårdbehov.

- Om jag har en kronisk sjukdom så får jag, vare sig jag vill eller inte, en livslång relation till vården. Känner jag mig i bra form vill jag kunna ta del av min hälsoprognos hemifrån, via telefon eller på andra sätt. Med vårdvalet belönas vårdgivare ekonomiskt ju oftare jag är där. Fler regelbundna besök inbokas för frågor som man kan ta på telefon eller via dator. Jag är rädd att viljan att utveckla nya sätt att kommunicera med vården avstannar, säger Caroline Liljegren, ordförande Reumatikerföreningen Stockholm.

Reumatikerförbundet riktar också kritik mot att patientorganisationen uteslöts från samtalen om vårdvalet. Den referensgrupp, bestående av profession och forskare, som bildades med anledning av vårdvalsfrågan önskade patientorganisations deltagande. Referensgruppens ledamöter uppmanade landstingets tjänstemän att inkludera patientrepresentanterna i referensgruppen.

Deras önskan hörsammades inte, trots att landstingets tjänstemän hade möjlighet att adjungera in personer till gruppen.

- Uppriktigt sagt är vi förvånade över hur man har burit sig åt för att genomdriva detta förslag. Beslutet har fattats utan att man tagit hänsyn till de värden som gör vården kvalitativ och modern, säger Hans Håkansson.

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler