Reumatikerförbundet – Kunskap som lindrar

Lördagen den 28 januari startar Reumatikerförbundets temaår 2012, "Reumatikerförbundet – Kunskap som lindrar". Det blir ett år laddat med aktiviteter med syfte att öka kunskapen om de reumatiska sjukdomarna och speciellt ledsjukdomen artros.

Reumatikerförbundet – Kunskap som lindrar, temaår 2012

Lördagen den 28 januari startar Reumatikerförbundets temaår 2012, "Reumatikerförbundet – Kunskap som lindrar". Det blir ett år laddat med aktiviteter med syfte att öka kunskapen om de reumatiska sjukdomarna och speciellt ledsjukdomen artros.

Vart fjärde år arrangerar Reumatikerförbundet ett temaår och i år kommer vi att fokusera på diagnoskunskap. Det handlar om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom, tips och råd för att inspirera till fysisk aktivitet, information om kost, mental träning och närståendeperspektiv.

- Vi har skapat ett smörgåsbord av aktiviteter. Alla ska kunna hitta något som intresserar dem. Ett extra fokus kommer vi att lägga på ledsjukdomen artros. Reumatikerförbundet har mycket kunskap och erfarenhet av artros och det vill vi dela med oss av, säger Bo Jonsson, andre vice ordförande Reumatikerförbundet.


Under temaåret, Reumatikerförbundet – Kunskap som lindrar, har distrikt och föreningar möjlighet att arrangera föreläsningar och tematräffar med inriktning på träning/fysisk aktivitet, smärta/trötthet och närståendeperspektivet. De kommer även att kunna arrangera föreläsningar i samarbete med Apoteket AB och Kronans Droghandel om säker läkemedelsanvändning.

- I samband med lanseringen av temaåret, presenterar vi även vår nya hemsida. Vi kommer att webbsända flera föreläsningar med start på temaårskick-offen den 28 januari, avslutar Bo Jonsson.

 

För mer information:
Bo Jonsson, andre vice ordförande, Reumatikerförbundet
Telefon: 0709 – 52 13 22
E-post: bo.jonsson@reumatikerforbundet.org

 

Temaåret, Reumatikerförbundet – Kunskap som lindrar, genomförs i samarbete med Abbott och MSD. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler