Reumatikerförbundet stöttar Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för ”open access”

Reumatikerförbundet ställer sig positiva Vetenskapsrådets förslag till nya nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Regeringen bör skyndsamt se över förslagen så att öppen tillgång, som internationellt kallas open access, verkställs i den offentligt finansierade forskningen. 

Open access innebär att alla ska ha tillgång till publicerade forskningsresultat genom att dessa görs gratis tillgängliga på internet.

-          För oss med kroniska sjukdomar är det viktigt att forskningsresultat tillgängliggörs i det offentliga rummet, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Många vetenskapliga publikationer är låsta i dyra tidskriftsprenumerationer. 

-          Open access ligger helt rätt i tiden. Det är modernt initiativ från Vetenskapsrådet, och i linje med det fria informationsutbytet som digitaliseringsvågen inneburit för andra delar av samhället. Forskningen vinner på att hitta nya och enklare sätt att kommunicera ut forskningsresultat, säger Anne Carlsson.

Länk till förslagen på de nationella riktlinjerna: https://publikationer.vr.se/produkt/forslag-till-nationella-riktlinjer-for-oppen-tillgang-till-vetenskaplig-information/

För mer info, vänligen kontakta: Nina Unesi, pressekreterare 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

 

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder Sveriges närmare två miljoner personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1952 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerfonden stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste tio åren har vi delat ut över 140 miljoner kronor till forskning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler