Reumatikerförbundets hälsobefrämjandepris går till Region Örebro län

Region Örebro län får Reumatikerförbundets hälsobefrämjande pris. De tilldelas utmärkelsen för sina hälsobefrämjande insatser för personer med reumatiska sjukdomar. Region Örebro län har bäst levt upp till Reumatikerförbundets vision om ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Region Örebro län belönas för sina satsningar på varmvattenträning som ger smärtlindring, ökad muskelfunktion, större uthållighet, greppkraft och bättre vitalitet till många personer med reumatiska sjukdomar. Region Örebro län har möjliggjort för åtskilliga personer med reumatiska sjukdomar att få tillgång till avgiftsfri varmvattenträning.
Priset mottas av Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) , regionstyrelsens ordförande och Rickard Simonsson, regiondirektör.


– Sjukdomar i rörelseorganen svarar för en stor del av vårdkonsumtionen, och genom att minska smärttillstånd och öka muskelfunktionen kan människor med reumatiska sjukdomar må bättre och därmed också ofta kunna fortsätta arbeta, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson . Därför har vi i Region Örebro län sett till att patientföreningar kostnadsfritt får använda våra rehabiliteringsbad och våra sjukgymnastikanläggningar. Vi har också tagit fram program för deras gruppträningar och sett till att man också får tillgång till utrymmen för social samvaro i samband med träning.


Varför behövs utmärkelsen? 
- Reumatikerförbundet anser att det är viktigt lyfta upp bra förebilder i tider när landsting och regioner ser över sina budgetar och prioriterar bort såväl rehabilitering som möjlighet till exempelvis träning i varmt vatten på egen hand. Att Region Örebro län kontinuerligt satsar på detta för personer med sjukdomar i rörelseorganen är föredömligt, men även ett samhällsekonomiskt klokt beslut. Det innebär att många mår bättre i vardagen, men också att många därmed får mer ork och kan vara kvar i arbete, säger Anne Carlsson , ordförande Reumatikerförbundet.

Varför är träning i varmt vatten bra? 
- Smärtlindring genom varmvattenträning har stöd i forskningen. Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har visat att varmvattenträning leder till betydande förbättringar i människors muskelfunktion, en ökad uthållighet i axlar, greppkraft och vitalitet, samt dynamisk uthållighet i övre och nedre delen av kroppen, säger Anne Carlsson , ordförande Reumatikerförbundet.

Om Reumatikerförbundet 
Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder Sveriges närmare två miljoner personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1952 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Vi stödjer forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste tio åren har vi delat ut över 140 miljoner kronor till forskning och vi satsar speciella forskningsresurser på artros.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler