Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium 2016 går till forskning om övertrötthet

Reumatikerförbundet gratulerar leg. sjuksköterska, med. dr Susanne Pettersson vid Karolinska Universitetssjukhuset, som tilldelas årets vårdforskningsstipendium för bland annat sin avhandling om övertrötthet hos patienter med SLE, systemisk lupus erythematosus. Stipendiet är 25 000 kr och delas ut på Reumatikerförbundets förbundsstämma den 5 juni.

Juryn som utgörs av representanter från Reumatikerförbundet och vårdprofessionen motiverar i beslutet att Susanne Pettersson framgångsrikt tillämpat forskningsresultat i det kliniska arbetet som utvecklar vården för patienter med reumatiska sjukdomar.

- Susanne Pettersson är en värdig vinnare därför att hon i konkret handling visar hur vårdcentraler kan bemöta patienter som är övertrötta, säger Kristin Blidberg, forskningschef på Reumatikerförbundet. Många patienter beskriver övertröttheten som ett värre symtom än kronisk smärta.

Det är sjätte året i rad som Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium delas ut. Stipendiaten ska vara nydisputerad (under de senaste åren) sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området forskning på rörelseorganens sjukdomar. Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom artrit, artros, långvarig smärta.

- Hon är engagerad i kunskapsstöd och e-hälsotjänster som är en viktig del av framtidens vårdforskning, säger Kristin Blidberg.

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler