Rygga inte för ryggarna

I dag kan det dröja upp till sex år för en person med en inflammatorisk ryggsjukdom att få en diagnos och adekvat behandling. En oacceptabel lång väntan som kostar samhället stora resurser och orsakar individen onödigt lidande. Reumatikerförbundet kräver nu att ansvariga politiker, myndigheter och sjukvårdsprofessionen tar sitt ansvar och går från ord till handling och infriar sina löften från sommarens politikervecka i Almedalen.

Reumatikerförbundet var med och arrangerade ett seminarium om inflammatoriska ryggsjukdomar utifrån Socialstyrelsens förslag till ”Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar”. 

Samtliga medverkande på seminariet var rörande överens om att personer med inflammatoriska ryggsjukdomar inte upptäcks i tid, vilket kan leda till att patientens förutsättningar allvarligt försämras. I debatten framkom att nationella riktlinjer kan vara ett bra verktyg som ställer högre krav på hälso- och sjukvården och att man därmed lyckas upptäcka en eventuell reumatisk diagnos. Riktlinjerna kan medföra ökade kostnader för sjukvården men ger i slutändan en vinst för individen och en besparing för samhället.

Patienter med ryggsjukdomar får inte fortsätta att valsa runt i primärvården där kompetensen och förmågan att ställa tidig diagnos när det gäller inflammatoriska ryggsjukdomar är bristfällig. Fler personer måste få tillgång till specialister, effektiva läkemedel och ändamålsenlig rehabilitering. Riktlinjerna måste också säkerställa att vi får en tillgänglig och jämlik vård oavsett var vi bor i landet.

Låt inte löftet om förbättringar stanna vid läpparnas bekännelse. Rygga inte för ryggarna, ta ert ansvar! 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler