Bra regeringssatsning på kroniker, men inbjud patientorganisationerna till dialog

Bra regeringssatsning på kroniker, men inbjud patientorganisationerna till dialog 

Satsningen riktas särskilt mot personer med kroniska sjukdomar. Dessutom ingår insatser för att utveckla mer patientcentrerade arbetssituationer inom primärvården.

- Inte en dag för sent! säger Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, om satsningen. Vi som representanter för Sveriges största patientorganisation kan tala oss hesa, men om resurserna inte finns för att utveckla idéerna och sedan implementera dem riskerar de bara att bli goda idéer.   

Reumatikerförbundet anser att det är viktigt att involvera patienterna i hela arbetet. - SKL och regeringen måste nu föra en dialog med och involvera oss patientorganisationer. Vi som lever med kroniska sjukdomar är egentligen de enda som vet var det brister och hur man bäst kommer tillrätta med problemen, säger Anne Carlsson.

För mer info, vänligen kontakta: Nina Unesi, pressekreterare 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder Sveriges närmare två miljoner personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1952 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerfonden stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste tio åren har vi delat ut över 140 miljoner kronor till forskning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler