Ska forskningen lyfta reumatikervården?

Behövs det ny kunskap?  Finns en gemensam syn på framtidens möjligheter? Vi har samlat några av våra främsta forskare för att redovisa såväl framgångsrik forskning som kunskapsluckor som skulle behöva åtgärdas. 

Reumatism/rörelseorganens sjukdomar drabbar många och är en stor kostnad för både samhället och den enskilde. Den största kostnaden är sjukskrivning och förtidspension som står för en tredjedel av den totala kostnaden. Reumatikerförbundet tycker att det borde finnas ett gemensamt intresse av att satsa mer resurser på dessa sjukdomar. 

Runt årsskiftet ska riksdagen ta ställning till satsningar på forskning de närmaste fyra åren. Då finns en chans till utveckling och nya forskningssatsningar. 

Medverkar under kvällen gör:
Stig Nyman, landstingsråd, (KD), Stockholms läns landsting
Finn Bengtsson, riksdagsman (M), professor psykiatri, Linköping
Mats Ulfendahl, professor i experimentell audiologi/otologi,huvudsekreterare ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet
Ingiäld Hafström, professor i reumatologi, KI (Karolinska Institutet)
Christina Opava, professor i sjukgymnastik, KI
Eva Kosek, docent smärta rehabilitering, KI
Li Felländer-Tsai, professor i ortopedi, KI
Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet
Janne Bagge, forskningshandläggare i Reumatikerförbundet

 Det kommer att finnas utrymme för frågor från publiken.

Varmt välkommen,
Anne Carlsson
Förbundsordförande

Tid och plats: ABF-huset Sveavägen 41, den 15 oktober kl 18.00 – 20.30

För mer information, kontakta gärna:
Janne Bagge, forskningshandläggare , 0733 -689 309
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 – 629 58 08

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler