Svårt att få ut receptbelagda läkemedel, trots ökning av antalet apotek

Reumatikerförbundet ställde sig positiva till apoteksomregleringen när det begav sig. Idag har omregleringen lett till att antalet söndagsöppna apotek mer än fördubblats och att antalet apotek blivit fler, enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

De menar också att direktexpedieringsgraden är omkring 95 procent, vilket är på samma nivå som före omregleringen.
Siffran bygger på uppskattningar från Sveriges Apoteksförening.  Samtidigt upplever många av Reumatikerförbundets medlemmar att de inte kan hämta ut alla sina receptförskrivna läkemedel vid samma tillfälle på apotek.


- Det är anmärkningsvärt att en statlig myndighet som TLV väljer att stödja sig mot branschens uppskattningar. Särskilt när utredningar från exempelvis myndigheten Vårdanalys visar att fler än varannan person upplevt att deras läkemedel inte funnits i lager, säger Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet.


- Det är bra att Sveriges Apoteksförening nu gör en egen undersökning om tillgängligheten av receptbelagda läkemedel men. Ännu bättre vore om Apoteksföreningen analyserade vad Vårdanalys kom fram till och istället föreslog sina medlemmar att förändra på ett sådant sätt att tillgången förbättrades. Alldeles för många personer har valsat runt mellan apotek, i sökandet efter sina i många fall livsnödvändiga mediciner, säger Anne Carlsson.


För mer info, kontakta: Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet 070 522 25 65, anne.carlsson@reumatikerforbundet.org
Nina Unesi, pressekreterare 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org


Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder Sveriges närmare två miljoner personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1952 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerfonden stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste tio åren har vi delat ut över 140 miljoner kronor till forskning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler