Svensk forskning om smärta ger svar på varför träning lindrar smärta

Reumatikerförbundets stöd till smärtforskning har gett viktiga insikter om hur långvarig smärta kan behandlas. Resultatet från forskningsprojekten presenteras på en forskarkonferens den 10 november på Norra Latin.

”Långvarigt smärttillstånd är en plåga för var tredje person av den vuxna befolkning och även många ungdomar” säger Jan Bagge, kvalitetsansvarig på Reumatikerförbundets smärtskolor.

Cirka 10 procent av befolkningen har utbredd smärta, och 1-3 procent har fibromyalgi. Samhällskostnaden för långvarig smärta beräknas till cirka 90 miljarder varav bara en tiondel går till vård och behandling. Resten beror på sjukskrivning och förtidspension.

Ny kunskap, framtaget i samarbete mellan forskare i Stockholm, Göteborg och Linköping, visar att det är möjligt för personer med fibromyalgi att förbättra sin fysiska kapacitet och hälsa med styrketräning.

Sammanlagt 130 kvinnor rekryterades till studien, där deltagarna lottades antingen till styrketräning eller till avspänningsträning. Styrketräningsprogrammet planerades utifrån en personcentrerad fysioterapeutisk modell, vilket innebar att träningsprogrammet utvecklades tillsammans med varje deltagare, och anpassades till hennes fysiska utgångsläge, resurser och målsättningar. Träningen inleddes med låga belastningar för att deltagarna skulle känna tilltro till förmågan att klara träningen trots sin smärta. Upplägget visade sig fungera väl, och resultaten visade på ökad muskelstyrka och förbättrad allmän hälsa, smärta samt trötthet i träningsgruppen. Även deltagarnas förmåga att delta i aktiviteter i vardagen förbättrades.

En stor del av studien fokuserade på att förstå varför träning hade så god effekt.

”Vi kunde visa att träningsinterventionen normaliserade frisättningen av inflammatoriska och smärtframkallande ämnen i muskulaturen och att detta var förenat med minskad smärta. Dessutom förbättrades kognitiv förmåga” säger professor Kaisa Mannerkorpi.

Funktionell hjärnavbildning visade att träningen hade en gynnsam effekt på kommunikationen mellan olika delar av hjärnan hos personer med fibromyalgi. Förbättringen av det kliniska tillståndet efter träning åtföljdes således av positiva effekter både i muskulaturen och hjärnan. Träningsinterventionen kommer att utgöra ett värdefullt tillskott i behandlingen av fibromyalgi och långvarig smärta.

Press är välkommen att närvara på konferensen som äger rum den 10 november på Norra Latin, Stockholm.

Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Tid: klockan 09:00-16:30

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta: Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, tel 070 190 35 60, e-post: nina.unesi@reumatikerförbundet.org

Konferensprogrammet finns på Reumatikerförbundets hemsida: http://www.reumatikerforbundet.org/aktuellt/nyheter/konferens-om-langvarig-smarta/

Om fibromyalgi:

Fibromyalgi karakteriseras av långvarig generaliserad smärta och förekommer hos en till tre procent av befolkningen, varav majoriteten är kvinnor. Kännetecknande är att smärtan ökar till följd av belastande aktiviteter, vilket kan bero på störningar i musklerna och/eller på bristande smärtreglering. Många beskriver även trötthet, nedsatt fysisk funktion och svårigheter att klara vardagsaktiviteter och förvärvsarbete, vilket sammantaget sänker livskvaliteten.

Om Reumatikerförbundet:

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Vi företräder Sveriges närmare två miljoner personer som har artros, annan reumatisk sjukdom och fibromyalgi. Reumatikerförbundet bildades för 70 år sedan och har sedan dess arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom, artros och övriga sjukdomar i rörelseorganen, samt med att påverka beslutsfattare för en bättre vård och behandling på alla nivåer. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler