”Ta fram en tidsplan för journal på nätet”

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,  bör snarast formulera en tidsplan för när sjukvårdens journaler ska vara tillgängliga för patienten på nätet. Det anser Reumatikerförbundet och Handikappförbunden som har skickat ett brev till SKLs politiska ledning om detta.

-          Det är oacceptabelt att detta dröjer när vi vet att ökad information förbättrar patientens möjlighet att vara delaktig i besluten om sin egen vård, säger Ingrid Burman, Handikappförbunden, och Anne Carlsson, Reumatikerförbundet. 

  Det har länge varit en lagstadgad rätt för patienter att få tillgång till sin journal i papperskopia, ofta en ganska byråkratisk procedur som också är tidskrävande. Nu hävdar Handikappförbunden och Reumatikerförbundet att det med dagens moderna teknik borde vara självklart att alla som vill skall ha tillgång till journalen på nätet.

 -           Uppsala läns landsting har inom ramen av ett EU projekt gått före och visat på både nytta och ökad delaktighet när patienter får tillgång till journalen via nätet. Vi vet också att många politiker, patientmaktsutredningen, Vårdförbundet, myndigheter och patientorganisationer delar vår uppfattning att det är dags att alla som vill ska få tillgång till tjänsten. De enda som fortsätter att argumentera mot detta är Sveriges läkarförbund, säger Anne Carlsson.

 Handikappförbunden och Reumatikerförbundet menar att Sveriges läkarförbund i sin argumentation använder Uppsala som ett dåligt exempel, trots att landstinget har visat, nu senast i sin rapport om införande av e-hälsotjänster*, att det inte finns någon grund för påståendet att patienter kommit till skada på grund av att journaler finns tillgängliga på nätet.

 -           Att få tillgång till journalen på nätet är en självklar patienträttighet. Det stärker patientmakten och förbättrar säkerheten och kvalitén i vården. Flera landsting har nu beslutat att införa tjänsten och det är bra, men vi saknar en tidsplan för när alla landsting ska ha infört den. SKLs politiska ledning har ett ansvar för att i dialog med samtliga landsting och regioner säkerställa att tjänsten genomförs i hela landet, säger Ingrid Burman.

 * Rapport om införande av e-hälsotjänster: Min journal via nätet, Landstinget i Uppsala län, Leif Lyttkens, Benny Eklund, Maria Pettersson

 

För mer information, var god kontakta:

 

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87.

 

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, 070 - 52 22 565.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler