Trots kritik mot låga kvalitetskrav inför Stockholms läns landsting vårdval reumatologi

Idag tog Hälso-och sjukvårdsnämnden beslut om de kvalitetskrav som nya vårdgivare måste uppfylla för att starta verksamhet inom vårdval reumatologi. Reumatikerförbundet har kritiserat dessa krav därför att de för lågt ställda i förhållande till de krav som ställs på de reumatologiska mottagningarna på sjukhusen idag.

Idag tog Hälso-och sjukvårdsnämnden beslut om de kvalitetskrav som nya vårdgivare måste uppfylla för att starta verksamhet inom vårdval reumatologi. Reumatikerförbundet har kritiserat dessa krav därför att de för lågt ställda i förhållande till de krav som ställs på de reumatologiska mottagningarna på sjukhusen idag.

Införandet av vårdval reumatologi i Stockholms läns landsting visar att det finns stora skillnader mellan de förväntningar som finns mellan patientföreträdare och landstinget.

- Det finns ingen som tycker att reumatologer, forskare eller patienter var för sig, ska bestämma över vårdens innehåll och organisering. Men när alla dessa tre tycker samma sak borde den signalen tagits på större allvar av politikerna i Stockholms läns landsting, säger Eva-Maria Dufva , intressepolitisk chef på Reumatikerförbundet .

Dessvärre har landstinget valt att införa ett vårdval som ingen vill ha.

Om man ska göra förändringar i vården för personer med reumatiska sjukdomar måste syftet vara att göra vården bättre än den är idag. Reumatikerförbundet anser att det är svårt att se hur vårdvalet bidrar till det, i alla andra aspekter än tillgänglighet.

- Stockholms läns landsting verkar tro att en kortare resa till mottagningarna kompenserar för sämre vård, patientsäkerhet och kontinuitet i mötet mellan patient och vårdpersonal, säger Eva-Maria Dufva .

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler