Utdelning av 2014 års Patientsäkerhetsstipendium

Ortopediska kliniken vid Södertälje Sjukhus har tilldelats 2014 års Patientsäkerhetsstipendium. Genom sitt arbete med att identifiera, analysera och åtgärda ett allvarligt problem med postoperativ njurfunktionsnedsättning har Ortopediska kliniken påtagligt förbättrat situationen för en stor och skör grupp patienter.

 

Sommaren 2012 noterade en ortopedkirurg vid kliniken att flera patienter som vårdades för höftfraktur drabbades av försämrad njurfunktion efter sin operation. För att ta reda på varför undersökte man de patienter som opererats under 2012. Tack vare resultatet ändrade man sedan sina rutiner vid akut höftfrakturkirurgi. Genom dessa åtgärder har kliniken fått ner incidensen av njurpåverkan från 23 procent till 4 procent.

För Reumatikerförbundet är patientsäkerhet en prioriterad fråga. För att förbättra patientsäkerheten krävs förutom praktiska förändringar framförallt en attitydförändring – vården måste börja se patienten som kunnig och insatt i sin egen sjukdom. Kostnaden för vårdskador uppgår till nästan 8,5 miljarder per år, enligt en beräkning av Sverige Kommuner och Landsting.

Patientsäkerhetsstipendiet instiftades 2013 av Reumatikerförbundet, Svensk Ortopedisk Förening, SOF och LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, för att stimulera fortsatt utveckling av patientsäkerheten inom svensk ortopedi. Stipendiet ska uppmärksamma och belöna ett multiprofessionellt utvecklings- eller förbättringsarbete som under det senaste året har visat, eller på goda grunder kan antas minska, risken för vårdskador.

Stipendiet är på 25 000 kronor och syftar till att belöna och uppmuntra personalen för deras arbete med patientsäkerhetsfrågor.

Om Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder Sveriges en miljon personer som har en reumatisk sjukdom. Sedan 1952 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om rörelseorganens sjukdomar, däribland artros och fibromyalgi, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerfonden stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. Sedan starten har vi delat ut över 200 miljoner kronor till forskning.

Kontakt

Anne Carlsson
Förbundsordförande
070-522 25 65 / anne.carlsson@reumatikerforbundet.org

Andreas Mälarstedt
Pressekreterare
08-505 805 46 / 070-181 1443 / andreas.malarstedt@reumatikerforbundet.org

Christina Fjellström
Intressepolitisk ombudsman
08-505 805 33 / 070-713 08 80 / christina.fjellstrom@reumatikerforbundet.org

Yvonne Hejdenberg
Kommunikationschef Södertälje Sjukhus
0700-912 397, yvonne.agert-hejdenberg@sodertaljesjukhus.se

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler