Varför ryggar ni för ryggarna? – Vården missar att diagnostisera dold folksjukdom

Vi publicerar nu hela listan där det går att se hur många personer som det finns i respektive län som troligen har sjukdomen utan att ha fått diagnos eller behandling. Några exempel; i Skåne har troligen 242 personer sjukdomen, i Stockholms län 366 och Gävleborg 77 personer, enligt de diagnoskriterier som specialistläkare inom reumatologin använder. De symptom som de anger visar att de kan ha haft sjukdomen i många år.

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet säger att;

− Detta styrker att alldeles för många går omkring alldeles för länge med en odiagnostiserad reumatisk ryggsjukdom, ibland upp till tio år.  Det är slöseri med samhällets resurser och skapar lidande.  Beklagligt när det finns bra hjälp att få.

Kampanjen som har pågått sedan april 2013 visar att personer med symptom på AS upplever att sjukvården inte har tagit deras problem på allvar. De har skickats runt i vården utan att få vare sig diagnos eller rätt behandling.

Och endast 20 procent av dem har träffat en reumatolog som är specialist på reumatiska sjukdomar. Detta har lett till att deras liv har påverkats, både privat och på jobbet.  80 procent menar att deras arbetsförmåga är försämrad eller rentav mycket försämrad.

Även personer som har diagnosen AS har deltagit i kampanjen och berättat om sina erfarenheter. De berättar om brister i vården; de har skickats runt utan att utredas ordentligt och fått vänta länge på läkarbesök. Över hälften är missnöjda även med bemötandet från vården.

Efter det att diagnosen väl är satt uppger 40 procent att de mår bättre. Ungefär lika många säger dock att de inte har fått någon behandling som ger god effekt.

− Det är inte acceptabelt att så många säger att de inte får någon behandling som ger resultat. Det finns effektiva läkemedel som gör att människor trots sjukdomen kan leva ett bra liv, kommenterar Anne Carlsson ordförande Reumatikerförbundet.

Antal personer med trolig AS fördelat per län

Gotland  11

Kalmar  38

Blekinge  35

Gävleborg  77

Jämtland  27

Kronoberg  41

Dalarna  72

Halland  68

Jönköping  51

Norrbotten  83

Skåne  242

Uppsala  85

Väster Norrland  47

Örebro  47

Stockholm  366

Värmland  63

Västmanland  63

Östergötland  79

Södermanland  59

Västerbotten  71

Västra Götaland  352

 

Upplysningskampanjen genomförs av Netdoktor i samarbete med Reumatikerförbundet. Och den nås på www.harduryggont.se. Bland annat kan man göra ett kunskapstest om den inflammatoriska ryggsjukdomen AS och ta reda på om man kanske har den. Kampanjen är granskad av Lennart TH Jacobsson, professor och överläkare, Reumatologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Här kan du läsa mer om AShttps://reumatikerforbundet.org/reumatism/diagnoser/ankyloserande-spondylit-pelvospondylit/

 Publicerad 2013-10-08 07:00 CEST

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler