EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation

Reumatiska sjukdomar hanteras många gånger styvmoderligt inom hälso- och sjukvården i Sverige. Vi anser att det behövs mer forskning och bättre kunskap om våra diagnoser som för många människor ställer till stora besvär ofta med smärta, funktionsbegränsningar och trötthet som följd. 

Det finns ett självklart samband mellan utveckling av olika diagnoser och sjukdomstillstånd. Därför är en utveckling av individanpassad medicin, omgivningsfaktorernas hälsopåverkan, hälsosystemets uppbyggnad, förebyggande verksamhet i olika former viktiga att förbättra. Horizon 2020 vill skapa ett inkluderande samhälle även för människor med funktionsnedsättningar. Detta dokument kan vara ett steg i rätt riktning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler