Reuma Utveckling AB

Reuma Utveckling AB är ett bolag som helt ägs av Reumatikerförbundet.

Bolaget bedriver utvecklingsverksamhet, produktion och försäljning av studie- och informationsmaterial, utbildningsverksamhet och annan verksamhet inom områden som är angelägna för reumatiker.

Reuma Utveckling genomför tester av produkter och förpackningars hanterbarhet.

Reuma Utveckling bedriver fortbildning för personal inom vården inom diagnosområdet reumatiska sjukdomar. Syftet är att vårdpersonal som möter patienter med en reumatisk sjukdom ska kunna ge tidig diagnos och adekvat behandling. Utbildningarna sker oftast i samarbete med läkemedelsföretag och/eller i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Sedan 2001 har mer än 2 000 personer anställda inom vården deltagit i Reuma Utvecklings fortbildningskurser.

Kom i kontakt med företaget och läs mer på Reuma utvecklings hemsida. 


För direktkontakt:

Leif Salmonsson, VD och har hand om avtal och kontrakt
08-505 805 18
E-post

Helén Bäckafall, Administratör för Reumainstruktörer
08-505 805 19
E-post

Lena Tholsson, Administratör för Smärtskola och Ryggskola
08-505 805 72
E-post

Janne Bagge, kursledare och kontaktperson vad gäller kursinnehåll i Smärtskolan Kunskap för livet.
073-866 90 73
E-post

Relaterade artiklar

Visa fler