Cajsa Helin Hollstrand

Adjungerad 

e-post

Cajsa Helin Hollstrand är ordförande i Unga Reumatikers riksstyrelse. Tidigare har hon även varit förste vice ordförande samt ledamot i riksstyrelsen. Cajsa studerar juridik på Stockholms Universitet och är snart färdigutbildad jurist.