Elin Hoffner

070-313 16 63

E-post

Elin Hoffner är utbildad behandlingsassistent och har under en lång tid arbetet med tvångsplacerade ungdomar på HVB-hem. Hon sitter även i Regionstyrelsen Jämtland Härjedalen.