Hans Håkansson

Förste vice ordförande
08-505 805 25
073-866 90 75

E-post

Hans Håkansson har en Realexamen och har arbetat som ombudsman på ABF. Han har varit ekonomichef på Brevskolan och IT-chef på HSB samt varit VD på Bilda Förlag.