Lotta Håkansson

Förbundsordförande
072-566 35 77

E-post

Lotta Håkansson har gått treårig humanistisk linje och har varit kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun, ledamot i EU:s regionkommitté, ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings internationella beredning. Hon har också arbetat på Hegeli Public Affairs som senior rådgivare.