​Madeleine Beermann

Adjungerad 

e-post

Madeleine Beermann är ordförande i Unga Reumatiker sedan maj 2015 och ledamot i FQ – Kvinnor och funktionshinder sen 2017. Hon har studerat ledningsvetenskap och retorik samt jobbat med projektledning lokalt, nationellt och internationellt. 2017 tilldelades Madeleine Beermann stipendiet Ifs Säkerhetsnålen för sitt arbete för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.